Değiniler- 105

Değiniler- 105

GERÇEĞİN PEŞİNDE Var olan her şey ezelden beri var olagelmiştir. Hiç bir şey yoktan var olamaz. Var olan bir şey de yok olamaz. {Parmenides, İ.Ö. 540-480} "Halkiyet hakikatte yoktur evladım. Zuhurat vardır. Avam anlasın diye Halkiyet demişlerdir." "Gerçekte yoktan bir şey var etme yoktur. Olanın açığa çıkışı vardır. Sıradan kimseler de anlasın diye yaratılış demişlerdir." {Ahmed Âmiş Ef. k.s. Ö-1920} Her şeyin özü sudur. Her şeyin içi tanrılarla dopdoludur. Bitkide, hayvanda, toprakta her şeyin içinde tanrılar vardır. {Thales, İ.Ö. 580} Yaratılanların hepsi birer esma terkibidir. (Tasavvuf) Filozof bunu asırlar önceden anlamış da esma yerine tanrı, tanrısal öz adını vermiş ve…Devamını Oku
Değiniler- 104

Değiniler- 104

BİLGİYE KULLUK veya BİLGİYLE ŞİRK Bilgi Sahibi olmak güzeldir. Her sahiplik gibi onun da bir perde olduğunu fark edebilmek ondan da güzeldir. Tanımak için Bilgilenmeli, Kavramak için Tanımlar oluşturmalıyız. Şunu da unutmamalı ki her tanım; dondurulmuş bilgi, her dondurulmuş bilgi taşlaşmış idrak demektir. Şeytan, taşlaşmış mıydı taşlanmış mıydı? Kula kulluğu fark etmek çok zor değil artık şu çağda. Bilgiye Kulluğu ve günümüzdeki asıl şirkin bu olduğunu fark etmek? Zorların da zoru. Sorduğu konuda farklı bir ufuk açmaya çalışıyordum. Sözün orta yerinde atıldı: "Konuştuklarınız bu sahadaki duayenlerin açıkladıklarına uymuyor!" Haklısın dedim, özür diledim, lafı değiştirdim. "Duayen bilgisiyle donmuş" zihne verilecek hiç…Devamını Oku
Değiniler- 103

Değiniler- 103

EİNSTEİN’DEN İNCİLER Ben Spinoza'nın kendini dünyanın adil harmonisi içinde ortaya koyan tanrısına inanıyorum. Kaderle ve İnsanlığın yaptıklarıyla uğraşıp duran tanrıya değil. Ben derinden bir dindar ve aynı zamanda imansızım. İzafiyet Teorim, matematikçilerin eline geçeli beri onu ben de anlayamaz oldum. Bilimsel çalışmalarım benim güvenli limanım. Tıpkı bir aşığın veya bir dindarın çekildiği inziva gibidir laboratuarım. Otorite kuranları hep hor görmüşümdür. Ne var ki Kaderim, beni bilim otoritesi haline getirerek cezalandırdı. Şu iki sorumun cevabını hiç bulamadım: 1- Bu kadar tanınırken neden bu kadar Yalnızım? 2- Beni kimse anlamadığı halde neden herkes çok seviyor? Konforlu bir yaşam ve mutluluğu amaç edinmek…Devamını Oku
Değiniler- 102

Değiniler- 102

İÇERİ Mİ, DIŞARI MI? DÜNYA TURLAMAK MI, İNSAN TANIMAK MI? "Sıradan bir insan" olmayı kabul etmek; her sıradan insanın dünyasına yaklaşmak, ondaki zenginliği keşfetmektir. Seçilmişler az, sıradanlar esas çoğunluk olduğuna göre zengin ve dolu dolu hakikat seyrinin nerede, nasıl, kimlerle yaşanacağı gayet açıktır. Hakikatini arayanların içe; uzlete, yalnızlığa çekilmesi eski- kadim bir uygulama. Her daim işin genel geçer kuralı bu mudur? Hz. Muhammed (sav) in "Benden sonra Hira'ya çıkmak yoktur!" hadisini nereye koyarız o vakit?! Maldivlere, Himalayalara, Alplere, Hawaiye uzanmış işadamı. Ne ki çayını getiren odacının, sokağındaki çöpçünün, emeğiyle onu sürekli yücelten çalışanının dünyasına bi kere bile girmemiş. Turlamış mı…Devamını Oku
Değiniler- 101

Değiniler- 101

BÜYÜK YALANLAR BİLİME SÖYLETİLİR Ay yalanı deşifre olunca ABD Aya yeniden gitme projesi geliştiriyor. Yeniden mi? Yalanı yeni bir yalanla örtmek mi?! https://www.youtube.com/watch?v=89YWRhpGiqQ Efsane deyince genellikle din ve kültür alanı akla gelir. Oysa Bilimin de efsaneleri vardır. "Bilim; matematik gibi kesinlik ifade eder" hükmü, insanlığı bilim efsanelerini görmekten alı koymuştur. "Yerçekimi Kanunu" diye bir şey ezberletildi hepimize. Oysa bu kanun değil halen teoremdir. Bütün boyutları ile ispatlanmış değildir çünkü yer çekimi. Olayın yer çekimi mi, atmosfer basıncı mı olduğu ise hala muammadır. Ruslar, Gagarin'i uzaya yollayınca panikleyen ABD, Holywood stüdyoları yardımıyla Ay yalanı patlatır 69'da. Bi daha Aya giden olmamıştır.…Devamını Oku
Değiniler- 100

Değiniler- 100

KENDİN OL Ruhundan üflemiş, Esmasını talim etmiş, bir de Halifem demişken; kişi, grup, ekol peşine düşmek; her tür suiistimale açık ve layığım demektir. Etrafına insan toplayan da biri etrafında Hakka ereceğini sanan da "Halifetullah Sırrı"nı yaşamadan göçmeyi seçmiştir. Bu, ne kötü seçimdir! Dikkat ettin mi Kurbanlıklar; güdülebilen hayvanlardır. Akıbetleri kavurma olmaktır. Din, senin kurban olmanı değil Kurbiyete ermeni önerir. Allah, sadece "Kendin" olmanı ister. Resulü, Velisi, Rehberi hep bunun için. Kendini unutup onları yüceltesin diye değil. Kendin ol Kendin! Kendin olmakla Benlik yapmak arasındaki nüansı fark edememiş de Egoistlik sanmışsan bir sürüye katılman uygundur. Hitabım fark edenleredir. İnsan güdenler "Kendin…Devamını Oku
Değiniler-99

Değiniler-99

MEDYATİK GÜNDEM VE BİZ Medyatik Gündem olarak Kamuoyuna sunulan konulara Basiret (ileri görüşlülük) ve Firaset (sezgisel öngörü) ile yaklaşmak İmanın gereğidir. Medyanın gündem ettiği hiçbir konu sanıldığı, sunulduğu gibi masum değildir. Mutlaka arkasında bizde "oluşturulmak istenen bir algı" vardır. Şer Odakları, toplumlarda bir algı oluşturmak istediklerinde önce günah, haram, yasak kavramlarını normalleştirmeye dönük adımlar atarlar... Günlerdir "Ensest" tartışılıyor. Şayet bunun nesli korumak ve halkı bilinçlendirmek için yapıldığını sanıyorsanız aldandığınızın resmidir... İslam Büyükleri "Bâtılın, Yanlışın, Haramın tasviri"ni niçin uygun görmedi? Sunulan yanlış da olsa "Özenti oluşturma" riski yüksektir çünkü. Bir konu ne kadar çok konuşulur, göze sokulur, üzerinde fikir üretilirse o…Devamını Oku
Değiniler- 98

Değiniler- 98

GÖREBİLİRSEN Hakikatini objektif değerlendirebilen; en iyi ailede, en iyi ortama doğduğunu, en iyi eşle, en iyi koşullarda bir hayat sürdüğünü görecektir. Zincirleri olduğunu düşünen kırmaya uğraşa dursun, hiç zincir görmeyenin huzur ve kendisiyle barışıklığı hep gıpta edilesi olmuştur. Deniz iki kişiyi boğmaz; - Çok iyi yüzme bileni, - Yüzme bilmese de boğulma korkusunu aklına getirmeden kendini denize bırakabileni... İnsan şu realiteye inanamadı: Hayat, kendisini yönlendirmeye çalışanı muhalelefet- şiddet; kendisine uyabileni barış ve sükûnetle karşılar. Orta Yolu tutan aheste aheste erişti menzil-i maksuda. Uçları, yan yolları, patikaları deneyen maceraperestler mi? Allah yardımcıları olsun! İnsan, telkin kurbanı olabilen tek yaratık. Telkine uyar…Devamını Oku
Hacı Hilmi Efendi (k.s)

Hacı Hilmi Efendi (k.s)

Uzaklarda arama alışkanlığı çoğu kere insanı burnunun dibinde olandan perdeler. Yaz tatili için bulunduğum memleketim Eskişehir’de bazı Allah Dostlarının yaşadığını duymuş ama nedense kimlikleri ve hizmetleri konusunda detaylı bir araştırmaya girişmemiştim. Değerli bir büyüğüm, hangi memlekete yol uğratsa ilk iş olarak oranın manevi büyüklerini araştırır, ahirete intikal edenlerin kabirlerini, hayatta olanların hanelerini ziyaret eder. Yaşayanlardan bir kelime, bir nazar da olsa feyizlenmek Onun için çok kıymetlidir. Bu defa biz de öyle yaptık. Eskişehir’de halka hizmeti gaye edinen bir kardeşimiz, sık sık Hacı Hilmi Efendi (k.s) den bahseder, son devirlerde yaşamış ender bir Hak Dostu olduğunu sürekli vurgulardı. Muttalip Köyü: Hacı…Devamını Oku
Değiniler- 97

Değiniler- 97

NELERDEN SORUMLUYUZ? İnsan sadece söylediklerinden değil, söylemleriyle diğer insanları teşvik ettiği hallerden de sorumludur. Farkında olsun ya da olmasın. İnsan sadece yaptıklarından değil; yaptıklarıyla, örtülü veya açıktan insanları özendirdiği hallerden de sorumludur. Farkında olsun olmasın. Önerilerimden cesaret bulup gaza gelmiş, bir anda uçuruma sürmüşse aracını, çektiği acıda, uğradığı zararda payım vardır. Etki bana da döner. Teşvikimle bir işe girişmiş de kaybetmişse, sen yanlış anlamışın demem beni kurtarır mı? Beyin, etki alış-verişinde bizden izin alıyor muydu? Yayın ulaştırdığın beyinler adedince sorumluluğun var. "Anlatır geçerim ötesi beni bağlamaz" Allah Sistemini bilenin edeceği laf değildir! Hayra (İyiye, Güzele) kılavuzluk eden onu yapan gibidir.…Devamını Oku
Değiniler- 96

Değiniler- 96

ŞİRK KOŞTUK DOĞAMIZA Gökten düşen yağmur damlasının naifliği, ağaca düştükten sonra yere damlayanda yoktur. Saksılarla donatılmış salon göz zevkini okşayabilirse de kır çiçeklerinin çayır çimenle demlendiği yamaç esintilerini asla getiremeyecektir. Musikişinasların besteleri belli kesimlerce sevilirken, nota kaygısı duymaksızın doğaçlama çalıp söyleyenler nice gönlün tellerini titretir. İster bilgi ister inanç isterse etik adına olsun; kendi doğallığınızı olanca içtenliğinizle yaşamanıza set çeken her şey put kapsamındadır. Sevilmek her bireyin arzu ve beklentisidir. Sevilmeyi beklemeksizin sevme erdemi gösterebilenler, beklenti cehenneminden azat olmuşlardır... İnsanları hiç ummadıkları ikram ve hediyelerle sevindirenler; hiç ummadıkları yerden, beklemedikleri ikram ve hediyelerle sevindirilirler... ÇÖZÜLME ANLARI Çözülme anlarımızı değerlendirebilsek, duam…Devamını Oku
Bir Gönül Haccı

Bir Gönül Haccı

Gittiğiniz her yerden sılaya, evinize dönerken sevinir, huzur dolarsınız. Hac farklı ama... Hacdan dönerken gözünüz hep geridedir. Kâbe gözden kaybolana kadar otobüste geriye bakar hacılar, umreciler... Hac sıladır. Gurbet değildir. Onun için gözler hep arkada kalır. Hacdan eve dönmek sıladan gurbete gelmektir. Haccın ilk şartı ihramdır. Normal insana helal olan çok şey ihramlıya haramdır. Gönül Kabesini tavaf etmek; benliğinden arınmak için halka helal olan bazı nimetleri kendine haram kılmadıkça esma turuna çıkamazsın! İhramlıya kara avı haram, deniz avı helaldir. Hakikatine yönelene kara/ arz/ bedensellik ürünü duygu ve düşünceler de, beşeriyeti besleyen bilgi de haramdır. İlim denizinden balık misali tefekkürler, inci…Devamını Oku