Değiniler- 123

Değiniler- 123

RUH GÜCÜ Eğer bir insan; sarf ettiği tek bir cümleyle kendi aleyhine oluşan ve oluşacak tepkileri kanalize edip yönlendirebiliyor; karşıt görüş sahiplerinin gündemini de kendisi belirleyebiliyorsa; o gerçekten büyük bir beyne, asil bir gönle ve muazzam bir ruh gücüne sahip demektir. Bugün ne düşündüğünüze, nelere yoğunlaştığınıza dikkat edin. Onları siz mi belirlediniz yoksa birilerinin gündemine mi katıldınız? Gündeminizi kendiniz belirleyemediğiniz sürece güç, bilgi, etkin olma iddianız kuru davadan ibarettir. Hakikatini fark edenin kendi gündemi vardır... Ruh Gücü, herkese nasip olan bir kuvve değildir. Ruh Gücünün bilgi, birikim, saygınlık, maddi- manevi güç, çevre veya taraftar kalabalığı ile de hiç mi hiç…Devamını Oku
Değiniler- 122

Değiniler- 122

SAMİMİYET REZONANSI İçinde Samimiyet olan Azarlama ve Sitem ile içinde Riya olan Taltif ve Takdir hemen her gönül tarafından hissedilir. Fark edilmiyor zannetsek de... Gönüller, kelimelerden önce onların ruhunu algılarlar. Kulak sesi, Göz resmi görürse de Gönül, ruh ve manayı duyar ve açıkça sezer! Ruhu olan sözler farklıdır. Hitap doğrudan Kalbi titretir. Dönüşümü tetikler kendiliğinden. Akar gidersiniz kelimeler ırmağında. Ruhu olmayan kelimeler yağmur gibi yağsa, öbek öbek çiçeklense de tesiri vasattır. İşin sırrı edebiyat ve ikram değil sadece "Samimiyet Rezonansı"dır. Bir kitap okursunuz plan program dahilinde, düşüne düşüne. Bir kitap okursunuz ne plan bırakır ne de düşünce. Alır gider sizi…Devamını Oku
Değiniler- 121

Değiniler- 121

İYİLİK VE GERİLİM, AMA NİYE? Gönül almak ve sırf Allah için insanları memnun etmek amacıyla yapacağınız her harekete şeytanî vehim (birimsel benliğin içsel direnci) eşlik edecek; sizi hakikatinize yaklaştıracak o hayırlı eylemi bulandırmak, bozmak, yaptırtmamak için elinden geleni yapacaktır. İyi de neden? Birimsel Benlik, değişime yönelik her adımda doğal olarak direnir. Evrensel Sistem gerçeğidir ki her sahip, sahip olduğunu bırakmak istemez. Benlik de öyle. Bu yüzden her hayırlı adımınızda sizi öfkelendirecek veya geri adım attıracak oluşumlara şaşırmayınız prim de vermeyiniz! Hediyenizin hafife alınması, ziyaretinizdeki istenmeyen durumlar, iyiliğiniz karşısında nankörlük görmeniz hep o benliğin sizi hakikatinize yöneltmeme direncidir. Farkında olmaz da…Devamını Oku
Değiniler- 120

Değiniler- 120

DİNGİNLİĞE DOĞRU Zevk de Acı, duyular dünyasına inmek suretiyle yaşanan düşük frekanslı algılamalardır. Duyular dünyası; başlangıç ve son ekseninde çalışır. Kendisini başlangıcı ve sonu olana adayan ise kesinlikle huzurlu olamaz. Akıllı kişi; huzuru başlangıç ve son düşünülemeyene yönelmekte bulmuştur. Her konuda ilk akla gelen; Rahmanidir; benlik ötesidir, temizdir. İlk akla gelene uyumlanmayı ihmal ettiğinizde düşünce devreye girer ki o da kıyasla çalışır. Kıyas başladığında ilk gelen lütuf örtülür ve kişi vehim- vesvese bataklığına gark olur. Düşünce; insanın anlamak istediğini tanımlama ihtiyacından doğar. Tanımlama ise sonsuz sınırsız olanı daraltma, sınırlama, çerçeve içine alma demektir. Tanımlanan her şey kısıtlanmış, ölü hale gelmiştir.…Devamını Oku
Değiniler- 119

Değiniler- 119

ATASÖZLERİMİZDE ALLAH SİSTEMİ (At) "Kör atın kör alıcısı olur" Dünyada mevcut her şey; insan da buna dahil, kendi kapasite ve kalitesi ne ise onun benzerini kendine çeker! Dengime düşmedim diyenler, kendilerini tanımayan bencillerdir. Aslında her birim dengine düşer, dengiyle gezer, dengiyle hayat sürer. "Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan" Sadece kendi gayretinizle kendinizi geliştirip dönüştürme iddianız boştur! Her birim yek diğerinden etkilenir. İnsanlar; beraber oldukları insanlara göre biçimlenirler. Kimsin sorusu, Kiminlesin demektir aynı zamanda!.. "At, sahibine göre kişner!" Kullanılan her eşya, her araç, her malzeme; sahibinin mahareti ve kişiliği ile işe yarar hale gelir. Makam, mevki ve görevler…Devamını Oku
Değiniler- 118

Değiniler- 118

HUZURUN FORMÜLÜ Eğer Allah, sana bir sıkıntı verirse onu Kendisinden başka giderebilecek yoktur. Eğer senin için bir hayır dilerse, O'nun fazlını geri çevirebilecek yoktur. {Yunus-107} Ne yaşarsan yaşa, dileyen Allah'tır; kullar ve olaylar görüntüsü altında. Huzurlu Yaşamın formülü bu ayettir. TEK VE ETKİN ÇARE Kişi sevdiğiyle beraberdir. {Hadis} Zaman yok, mekan yok, mesafe yok. Söz yok, fiil yok. Oysa beraberlik için aynı anda, aynı mekânda, sözce- fiilce paydaşlık elzem değil miydi? Hiç biri yok Hadiste! Sadece Sevmek var!  Sevdin mi Bir ve Berabersin! Ne muhteşem müjdedir bu! Senin yıllarca emek verdiğin ilmi bi kaç cümlede özetleyenler görmüşsündür. Senin Vahdet adına…Devamını Oku
Değiniler- 117

Değiniler- 117

KULLANAMADIĞIMIZ İKİ HAZİNE Yaratıcının, potansiyel olarak kendisine yüklediği iki kuvvenin nelere Kâdir olduğundan insanoğlu çoğunlukla gafil olmuştur. Fiilî çaba, beşeri çalışma ve hatta emek bile istemeyen o iki kuvve, "İnanmak" ve "Sevmek"tir. Pozitivist eğitim ve rasyonel yaşam anlayışının bizi getirdiği nokta; gördüğümüze; beş duyu ile algıladığımıza diğer kuvvelerimizden daha fazla değerli saymaktır. Bununla da yetinmez, beş duyuyla algılananı, tüm duyulara kıyas ölçüsü sayar üstün tutarız. Bu en büyük Yanılsamadır. Biri, kendi çapından daha üst şey mi istedi? "Sen onu rüyanda görürsün!" dememiz; biri mevcudu aşan düşünceler açıklayınca "Hayalci olma, gerçekçi ol" dememiz hep bu beş duyu üstünlüğü zannımızın eseridir. Rüya…Devamını Oku
Değiniler- 116

Değiniler- 116

SAMİMİYET Dünya Sisteminde üstünlük Güce göredir. Allah Sisteminde Samimiyete göre! İkili ilişkiler ve hayat işleyişinde yönlendiren, dönüştüren, değiştiren etki; Samimi Gönülden doğar ve yayılır. Samimiyetin bilgiyle uzaktan yakından alakası yoktur! Fille; amelle, iyilik- kötülükle de! Nice günahkârlar, iyi ve takvalı bilinenlerin önüne geçmiştir samimiyetiyle... Değerlendirmelerini fiiller, ideolojiler, toplumsal veya ilmî payeler ile çeşitli fikrî statüler üzerinden yapmaya alışanlar; Samimiyetin Kudret ve Getirisini hiç bir zaman anlayamayacaklardır... Kur'an, insanlar arasında üstünlüğün sadece Takva ile olduğunu vurgular. Takva; ibadet veya ahlak eksenli düşünüldü hep ve öyle değerlendirildi. Geldiğim noktada diyebilirim ki Kur'an'ın Takva dediği; Samimiyettir! İnsan ne yaşamış, ne hata etmiş olursa…Devamını Oku
Değiniler-115

Değiniler-115

İŞİN ÖZÜ Kendine İnanmayan; Allah'a İnanamaz! Vicdanına Uyamayan; Allah Resulüne (sav) uyamaz! Yaşadığı ortamı; zaman- mekan ve şartları Okuyamayan, Kur'anı okumuş değildir! AYETLERE BİR DE BÖYLE BAKSAK MI? Kur'an okuyacağınızda kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. (Nahl-98) Bir durumu, Allah Sistemine göre değerlendirmek istediğinizde; zihninizde birikmiş ön yargı, hüküm ve bireysel algılamalarınıza ait yaklaşımlardan uzaklaşarak evrensel- insani- vicdani normlarla anlamaya çalışın! Allah, muttakileri sever. (A. İmran- 76) İçinde yaşamakta olduğunuz evrensel sistem; onun genel geçer kurallarına uymakta disiplinli hareket eden, kafasına göre sistem icat etmeyen ve mevcut olana uyumlananları destekler, kollar ve öne çıkarır. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin…Devamını Oku
Değiniler- 114

Değiniler- 114

TARAFSIZLIK Ne kadar barışçı, ne kadar sevgi dolu ve ne kadar ilim sahibi olursanız olun hayat, safınızı belli etmeyi gerektiren süreçleri bir şekilde önünüze getirecektir. O an safını Muhammedî Ölçülerle belirleyebilen; dünyasını da ebediyetini de kurtaracak olandır. Normal zamanda objektif, tarafsız, nötr kalabilirsiniz. Mahsuru yoktur. Ancak hayat bir ölüm- kalım mücadelesi olarak önünüze tercihler dayatmışsa tarafsız kalma lüksünüz yoktur. O an tarafsızlık; Hıyanete eştir. Hakkın safında olmayan Bâtılla bir mütalaa edilir. Değilim dese de. "Savaşı istemeyiniz! Çıkmışsa da geri durmayınız!" {Hz. Muhammed sav} İki taraf savaşırsa savaşsın siz objektif kalın, buyurabilirdi di mi? Niye buyurmadı? Herkes aklını başına alsın! Bu…Devamını Oku
Değiniler- 113

Değiniler- 113

ANNELİK AVANTAJI Bir Anneyle konuşma; - Çocuğuma Din Bilgisi nasıl verebilirim? - Kendi Din Bilginizi geliştirmeye bakın! - Kendim için değil ben çocuğum için soruyorum. - Kendi Din Bilginizi geliştirmeye bakın! - Çocuğu boş ver kendine bak mı diyorsunuz? - Kendi Din Bilginizi geliştirmeye bakın! Göbek Bağı kesilmekle anne- evlat bağı değil sadece beden bağı kopar! Anne- Evlat arasında enerji bağı ömürlük hatta ebedidir. Bilimin dahi kabul ettiği bu kadim bilgiye inanamayıp da hala "Çocuğuma neler verebilirim?" sorusu peşinde koşan annelere şaşıyorum! - Esansçıda biraz oturup muhabbet ettim. Sonra uğradıklarım çok hoş kokuyorsun dediler. - Normal. İnsan kaldığı yerin havasını…Devamını Oku
Değiniler- 112

Değiniler- 112

NİETZSCHE İLE SOHBET Sözleri: Gönül rahatlığı ve Mutluluk arıyorsan; İnan. Gerçeğin Öğrencisi olmak istiyorsan; Araştır. "Nesnel Gerçek" peşine düştük Bilimle. Nesnelliğin Zaferi; Hayatımızdan Dini çıkardı. "Din" olmayınca, "Bağlayıcı Ahlak Kuralları" da olmuyor. "Ölüm Korkusu"na çare de bulamıyoruz! Dinin telkin ettiği "Sonsuz Kurtuluş" hedefi hayatımızdan çıkınca Yaşamın kendisinin yüce- ruhani anlamı da kalmamış oldu. "Acı Çekmek"; Hristiyanlığın öğrettiği gibi "Ödenmesi gereken bir Bedel" değildir. Schopenhauer'un dediği gibi "Her şekilde kaçınılması şart olan" bir şey de değildir. Acı Çekmek, kucaklanması gereken, üzerinde ustalaşmak gereken bir olgudur. Acıları, hataları, üzüntüleri toplayıp Bütünün Güzelliği içine yerleştirmeyi öğrenmemiz lazımdır. Böylece hayatlarımızı kendi kendimizin kahramanı olarak…Devamını Oku