Değiniler- 225

Değiniler- 225

İYİ İNSAN OLMAK YETER Mİ? Naif bir insandı. Karıncayı incitmeyecek kadar naif. İçinde ne varsa dışı da oydu. İkircikli yaklaşımı; sahte ifadesiyle siyasi davranmayı hiç bilemedi, beceremedi. Ne ki, sudan sebeplerle kendisine tavır alan; sadelik ve samimiyetini ikircikli tavır algılayanlar eksik olmuyordu. Açık ve dürüst yaklaşımı karşısında küsenler, ayrılanlar, uzaklaşanlar veya kendisini samimi davranmamakla suçlayanlar artıyordu gün be gün. Bir akşam başını ellerinin arasına aldı ve düşündü. Neler oluyordu dünyasında? Enine boyuna sorgulamaya başladı... "İyilik,…Read more
Değiniler- 224

Değiniler- 224

BÖYLE BUYURDU NECİP FAZIL ÜSTAD ☑️ Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen; değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın… ☑️ Sevdiğini belli et. Gizlemek başkalarına fırsat vermektir. ☑️ Sadece Allah’a inanın. Gerisi inanılacak gibi değil. ☑️ Kurban olduğum Allah’a bile günde beş vakit ulaşılabiliyorken, kendini ulaşılmaz sananlara selam olsun. ☑️ Benim istediğimi Allah istemiyorsa konu kapanmıştır. ☑️ Ya İslam’la yükselir ya inkârla çürürsün.       Bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün. ☑️ Yaşamıyoruz… Resimlerimiz, fotoğraflarımız kadar…Read more
Değiniler- 223

Değiniler- 223

TOPRAK KAPTA YANAN VE HİÇ SÖNMEYEN ATEŞ İnsan, kendine göre anlamlandıramadığı ve kendi zihin haritasına uyduramadığı her oluş karşısında sıkıntı hisseden varlıktır. Başa çıkamadığı bir takım durumlar insanda "Duygusal Yük" oluşturur. Duygusal Yükleri; ateş, sıcaklık, ağırlık, baskı kavramları kullanarak ifade ederiz. Duygusal Yük konusunda ilk hissettiğimizin ateş ve yakıcılık olması; içimizde duygusal sürtünme yaşamamızdandır. Sürtünme olan her yerde ısınma, ısınmanın arttığı her yerde ateş vardır. İç alemimizde akılla duygu, gerçekle beklenti karşı karşıya geldiğinde yakıcı…Read more
Değiniler- 222

Değiniler- 222

İYİ HİSSETMEK YETER Mİ? İnsan; "İyi Hissetmek" isteyen varlık. İçinde olduğu durum ne kadar karamsar, kötü, sıkıntılı, ümitsiz olursa olsun kendini iyi hissedecek, iyi hissettirecek şeyler bulmak ister. Bulmalıdır ki kara bulutlar dağılsın, sisler açılsın, boğucu duman yerini temiz havaya bıraksın. İyi Hissetme çabası insanın kendi kendini tedavi, kendi kendini iyileştirme, kendi kendini ayakta tutmasında güçlü sigorta. Bu sigorta hemen hepimizde zorlu durumlar karşısında otomatik devreye girerek işlevini gerçekleştirir. Gözden kaçırılan boyutu da var mı…Read more
Değiniler- 221

Değiniler- 221

SAMİMİYET TÖKEZLER AMA DÜŞMEZ! Kul yorulup tam da koşuyu kaybedecekken önde koşanların, neredeyse finishi göğüslemek üzere olanların ayaklarının birbirine dolanması; tökezleyerek peş peşe birbirlerinin üzerine yığılmaları; yorulan kuldan başka hiç kimsenin ayakta kalamaması da bir Allah Sistemi gerçeğidir... Kul boyutundan bakınca yarışı kazanacak olanlar performansı yüksek, hızlı koşan, hırsla hedefine odaklananlardır. Kul böyle düşünür, böyle bilir. Aslında Sünnetullahın gereği de budur. Bize düşen de budur. Ancak Sünnetullahta yok yoktur. Kalıp işlevler dışında işlevler de vardır.…Read more
Değiniler- 220

Değiniler- 220

AYRANI YOK İÇMEYE İnsan, yaşam ve onun anlamı üzerine düşünce, görüş, tespit ve hipotezler ileri sürerken farkında olmadan yaşamayı kaçıran... Bu süreçte hayata maruz kaldığı, ölüm gerçeğine karşı çaresiz olduğu, şartların altında ezildiği kabulüyle kendine acıma ve acındırmayı çok seven insan... Öleceğini bilen tek canlı olduğunu düşünür insan. Oysa hastalanan hayvan, çürümeye yüz tutan bitki de öleceğini bilir, çaresiz akışı kabul eder. İnsan yaşama karşı dik durmak için iki kabul seçer; 1- Varlığın en üstünü…Read more
Değiniler- 219

Değiniler- 219

HAYAL HAZİNESİ Hayalini mevcut gerçekliğin dar alanından kurtarabilenler; er ya da geç mevcut gerçekliği de değiştireceklerdir. Yaşanan koşullar sebebiyle hayal kurmayı kendine haram edenler; sınırsız- sonsuz potansiyelden kendilerine akacak olana da sırt dönmüş, kapıları kilitlemişlerdir. Hayal; insanın sonsuz- sınırsıza açık biricik motor kuvvesidir. İleri sıçrayanlar hayallerini algılarıyla sınırlamadıkları için öne geçmiş; geri kalanlar hayallerini algılarıyla sınırladıkları için oldukları yere çivilenmişlerdir. "Müminin Niyeti Amelinden Hayırlıdır" buyurdu Hz. Muhammed (sav) Niyet? Hayal, yani henüz açığa, fiile çıkmamış…Read more
Değiniler- 218

Değiniler- 218

ALLAH’A İFTİRA! Allah'ın sizi layık gördüğü yer; sizin kendinizi layık gördüğünüz yerdir. Dal yaymak isteyen ağaca semanın gelme; Kök salmak isteyen fideye toprağın girme dediği, direndiği vaki midir? Şartları yerine getirdin, işin ruhuna göre dua ettin de mi vermedi? Mümkün mü? Hele bi düşün! Dualarım bir türlü kabul olmuyor, dedi. Ne zaman pencere açsam içeri hava dolar; ne zaman kibrit çaksam ateş yanar; ne zaman gaza bassam araç yol tutar dedi Bilge. Ve ekledi; "Duam…Read more
Değiniler- 217

Değiniler- 217

UMUT, SAĞLIK, HUZUR VE GÖNÜL En sağlıklı insanlar hasta olduklarını bilmeyenlerdir. En umutlu insanlar da içlerindeki umutsuzluğu bir şekilde bastırabilenler. Derin tetkik geçirmeyen her insan sağlıklıyım der. Tetkik edildiğinde içinde az veya çok hastalık mevcuttur. Umutsuzluk da inan aynen öyle... Hepimizin içinde az veya çok korkular, tedirginlikler, endişeler, çekinceler yok mu? Elbette var. İşte bunlar hepimize ait küçük ya da büyük umutsuzluklardır. Bastıran veya görmezden gelenler, karamsar ve ümitsiz olmadığına kendini ikna ederler. Oysa iç…Read more
Değiniler- 216

Değiniler- 216

KÖTÜ HİSSETTİREN GERÇEKLER ve  İYİ HİSSETTİREN YALANLAR Kötü hissettiren Gerçekler ile İyi hissettiren Yalanlar arasında tercih yapmak durumunda kaldığında insan; genellikle iyi hissettiren yalanları seçer. Peki, yalan olduğunu bile bile sırf iyi hissettiriyor diye gerçek dışı olan seçilir mi? Hayır. O halde bunu nasıl yapıyoruz? İnsan zihninin en büyük açmazı; kendiyle tezada düşmektir. Bilişsel Uyum; zihnin en büyük zaafı veya iyi hissetme gücüdür. Kötü hissettiren gerçek, kendi gerçeğimizle bizi tezada düşürmüşse zihin hemen devreye girer.…Read more
Değiniler- 215

Değiniler- 215

BİR KAPASİTE GÖSTERGESİ OLARAK YALAN Yalan söyleyebilmek çok büyük beyin kapasitesi ve gelişmişlik ister. Belli bir yaşa kadar çocuklar ve saf dediğimiz kişiler yalanı beceremezler. Beyin potansiyelleri henüz o derece gelişmemiş, açılmamıştır. Biraz ters mi geldi size bu söylem? Öyleyse kuvvetli delillerle açalım. Roman okumayı sever misiniz? Büyük Şairlerin gönle dokunan şiirlerini? Ressamların fırça darbeleriyle güzelleştirdikleri manzara ve portreleri? Tiyatro, sinema, gösteri sanatları? İçli bir beste etkiler mi sizi? Ne kadar çok yalan seviyorsunuz siz?!..…Read more
Bilinçte Yaşanan Devrim; MİRAÇ

Bilinçte Yaşanan Devrim; MİRAÇ

Mescid-i Haremden Mescid-i Aksaya HAREM; en içsel, en yakın, en saklı, en derun mana. AKSA; en uzak, en ihtimal dışı, en akla gelmeyen, en zıt mana. Ve sen ey Hakikat Gönüllüsü... Yolunun bir aşamasında karşına çıkan en ters, en zıt, en ihtimal dışı bir mana ile yüzünü gösterdiğinde hayretlere salınacaksın! "Hayatta olmaz, kesinlikle yan yana gelmeyi dahi düşünmediğim bir vecih bu" diyecek ama kalbinin o veche akışına da engel olamadığını fark edeceksin! Hareminden Aksana sessiz,…Read more