Monthly Archives: Mayıs 2014

Algılanabilir ve de Yaşanabilir Gerçek; Din

Algılanabilir ve de Yaşanabilir Gerçek; Din

Dini anlamada gerek Müslüman, gerek Hıristiyan ve gerekse Museviler nezdinde asırlardır devam eden derin açmaz; hiç kuşkusuz dinin mesajlarını hayal dünyasını önceleyerek değerlendirmektir. Bu değerlendirmenin ana kodu;