Değiniler- 1

Değiniler- 1

ALIŞKANLIK

Önce iradeli başlasa da zamanla bağırsak beynin güdümüne girerek akla yer bırakmazsızın sürdürülen algılama ve uygulamalara Alışkanlık denir.

Bir şeyin alışkanlık halini alması; onun bilinçte aklı devre dışı bırakması, sorgulamaya izin vermemesi, bilinci yeniye kapatması demektir.                           

5788-sigara-yemek-hikayeleri[1]Alışkanlık haline gelen eylemler akletmeye izin vermez! Örnek, zararı bilimce tescillenen sigara ve nargileye devam eden milyonlarca beşer!

Alışkanlık haline gelen her şey hayvaniyeti besler. Alışkanlık olarak kılınan namaz dahi böyledir!.. Şaşırdın mı?

İbadetlerimizde -5 vakit namaz vb- rutinlerin olması onların alışkanlık olması demek değildir! Düşünerek yapılan her şey alışkanlıktan çıkar!

“Namaz bile alışkanlık haline gelmesin diye zaman zaman bırakabilmeliyiz” söylemi şeytanın söylemidir! “Sağdan gelen şeytan”a dikkat!

“SAĞDAN GELEN ŞEYTAN” bir Kur’an kavramıdır. Bağırsak Beynin, kendini Üst Beyin maskesi altında saklayarak kişiyi kandırmasını ifade eder

 210420131211465922167_3

TÖRE

Akletme, sorgulama ve düşünmeyi devre dışı bırakarak nesilden nesile aktarılan dondurulmuş fikir ve eylem kalıplarına töre denilir.

Töre, gücünü toplumsal plandaki bir alışkanlığın birey nezdinde sorgulanamaz hale gelmesinden alır.

İster iyi ister kötü sonuçlar doğursun, her alışkanlık bireyi, her töre toplumu güdülür koyun haline getirir. Güdülmek hayvana mahsustur.

Töre, gücünü toplumsal plandaki bir alışkanlığın birey nezdinde sorgulanamaz hale gelmesinden alır.

 

ideoloji-ile-beyin-yc4b1kama-konulu-karikatc3bcr

İDEOLOJİ

İnsanlığın saadeti için büyük beyinlerce üretilmiş düşüncelerin sorgulanamaz hale getirilerek nesiller boyu sürdürülmesine ideoloji denir.

İdeolojiler; sorgulanamaz, yargılanamaz hale getirildikleri için -sözde- düşünenlerin Töreleri olmuştur. İdeolojiler; bağırsak beyni besler!

İdeolojilerin ahireti yoktur. Çünkü bağırsak beyinden güç alır, onu beslerler.

Devlet modeli olan ideolojilerin, halkına zulme dönüşmesi akla- mantığa kapalı oluşlarındandır. İdare modeli ideoloji ya değişir, ya yok olur!

 

EĞİTİM

_2694_582fcEğitim; alışkanlık kazandırma faaliyetidir. Eğitim; akletmeden yaşam empozesidir.
Okulların tarih boyunca büyük beyinleri sıkması bundandır!

Eğitim, çocuklar için şarttır. Akledemeyecek yaştakiler için bazı bedeni, manevi alışkanlıklar verilmelidir. Ne var ki bunların dahi mantığı gelişim çağındaki çocuğa iyi anlatılmalıdır.

Devletler, eğitim sistemlerini kendi resmi ideolojilerine göre inşa ederler. Bu yüzden resmi eğitim şablon beyinler, kalıp kişilikler üretir.

 

EMEVİLERİN DİNE ETTİKLERİ

halife4

Dört Halifeden sonra yönetimi ele geçiren Emeviler; İslam’ı resmi ideolojileri olan saltanat ve zahir yaklaşımları ile dizayn ettiler!!!

Elde bulunan tefsir, hadis, fıkıh vb dine ait yazılı kaynaklar, Emevi Devleti resmi ideolojisi süzgecinden geçerek bize ulaşmıştır.

Halkı müslüman ülkelerdeki din anlayışının dinin özünü yansıtmayışı, Emevi resmi ideolojisinin dinden, dinin özünü ayıklamasındandır!!!

Eldeki İslam’ın, Emevi müdahalesiyle daraltılmış din anlayışı getirdiğini İmam- Hatip, İlahiyatlı dostlara bir türlü anlatamadım! Çok yazık!

İmam-ı Azam’ın İ. Caferi Sadık’la sohbetlerinden sonra sarf ettiği:”Hayatının son iki yılı olmasa Numan helak olmuştu” sözü iyi düşünülmeli. İ. Azam bu sözle “Hayatının Emevi Din anlayışı ile geçmiş kısmına tövbe ve pişmanlık” bildirir!

Ne yazık ki onun tövbe ettiği anlayış hala halkımıza, dini eğitim veren okullara, vaazlara, sohbetlere etkin anlayıştır! AH uyanmak AHH!

Mehmet DOĞRAMACI
13.08.2014

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir