Değiniler- 4

Değiniler- 4

TESBİH- TEZKİR

Müminin yaşam gayesi önce  tesbihini tezkire, sonra da tezkirini tesbihe dönüştürmek olmalıdır. Ne demek mi?

Bela ve acı sahnesinde “Sabretmem lazım” diyerek sabır moduna girmeye çalışıyorsan ilim henüz sende yaşama geçmemiş demektir.

Bela- acı sahnesinde düşünmeksizin sabrı kuşanabiliyor, sonra seyre geçebiliyorsan ilim yaşanmaya, iman amelini oluşturmaya başlamış demektir.

TESBİH; kişinin kendi yaratılışını atadan gördüğü, çevreden aldığı, aileden, okuldan etkilendiği biçimde sorgulamaksızın yaşamasıdır.

Tesbih halini yaşayanda din algısı ve hayat tarzı duygusallık, şartlanma, alışkanlıklarla yürür. Bu halde sorgulama ve yeniye yer yoktur.

Tesbih kısaca farkındalıksız, sorgulamasız, değişimsiz kulluktur. Hayvanlar, bitkiler, madenler ve geleneklerle yaşayan kişiler tesbihtedir.

TEZKİR, zikirden gelir. Zikir; hatırlamadır. Özünü, gerçeğini, mayasını yaratılış gayesini hatırlama. Bu yönde tüm çalışmalar Tezkirdir.

Çocukluğundan beri namaz kılan ama namazın ruhundan bihaber olan, namazla bakış açısı değişmeyen kişi, sadece tesbih etmiştir.

Namazın ruhundan haberdar olarak işin özünün salât olduğunu fark eden; salâtıyla miraç etme hedefine odaklananın hali Tezkire dönüşmüştür.

Tesbihini tezkire dönüştürmenin başlangıcı; alışkanlık, şartlanma, gelenek, duygusallık gibi akıl örtücülerinden kurtulma çalışmalarıdır.

Tasavvufta “Arınma Çalışmaları” denen çalışmalar Tesbihi Tezkire dönüştürme amacına yöneliktir. Eskiler buna NEFS TEZKİYESİ demişlerdir.

Düşündüğünü hangi etkiyle düşünüyor, fiilini ne amaçla yapıyorsun? Buna akıl- mantık, ilim ölçüsünde cevabın yoksa gafletin sürüyor demektir.

TESBİHİNİ TEZKİRE DÖNÜŞTÜRMEK; farkındalıksız yaptığı, sorgulamasız inandığı konuları fark ederek yapar, sorgulayarak düşünür hale gelmektir.

TEZKİRİNİ TESBİHE DÖNÜŞTÜRMEK; farkındalıkla yaptığı,sorgulayarak inandığı konuları zorlanmadan, refleks gibi yapar, düşünür hale gelmektir.

HAKİKAT İLMİ AMA KİME?

Hakikat İlmi, “Duydun mu kız”, “Ortak bak hele” türünden muhabbetlerle paylaşılacak ilim değildir.

Hakikat İlmi; kendini, çevresini, kültürünü, dinini sorgulayan; çölde su hasreti çeken misali Gerçeğe yanmış, susamışlara açılacak ilimdir.

Mevcut halinden memnun olana, bilgisini zirve, kültürünü eşsiz kabul edene, din algısını kutsal sayana hakikat ilminden bahsederek zulmetme!

ilginç1Çocuklar balonlarına iğne batırılmasından, elma şekerlerinin çöpe atılmasından hoşlanmazlar. Bedenen yaşlı, zihnen çocuk olanlar da aynıdır.

Onların tanrılarına sövmeyin ki onlar da cahilliklerinden dolayı Allah’a sövmesin! (6 -108) BALONLARINI PATLATMA, ELMA ŞEKERLERİNİ ALMA!

Avam için sır- gizem, ateşli meraklardır. “Hakikati aç ki aydınlanalım” deyip damardan girerler. Dertleri sadece gizem merakını tatmindir.

Avamın ilim için değil egosal merak tatmini için konuşturduğunu anlamaz da gerçeği açarsan; sen gidince ardından SAPIK etiketi vururlar!

Dışarı çıkarken örtünmek ilahi emirdir! İLMİ KAVRAYANLAR ARASINDAN HALKIN ARASINA ÇIKINCA SIKI SIKI ÖRTÜN Kİ CEREYANA KAPILIP HASTALANMA!

Altın Çağa girdik. Allah İlmi mücevheri elindeyse bırak pazarlamayı, sermayesi müsait olan gelir zaten. Kuyumcular seyyar satıcı değildir.

– Neden Allah İlmini insanlara yaymada bu kadar keskin ve sertsiniz?

– Avama ilim açmanın bedelini çok ağır ödedim de ondan! Anladın mı? 

Aşırı merhamet ve iyi niyet, sahibine er geç cehennem yaşatır. Çünkü bunların kökeninde duygusallık vardır. Duygusallıkla sistem okunmaz.

EHLİ SÜNNET= İSLAM MI?

Ehl-i Sünnet; İslam’ı anlama ve yaşamada sadece bir yorum tarzıdır. Emevilerin fetihleri ile bu anlayış geniş coğrafyalara yayılmıştır.

Bugün ne acıdır ki; “Ehl-i Sünnet= İslam’dır,  diğer yorumlar İslam dışıdır” gibi bir yaklaşım, din adına konuşanların çoğuna hâkimdir.

“Diyanet Ehl-i Sünnet kurumudur, Türkiye Müslümanlarının çoğunu temsil etmez” diyenler haksız mı?

Ehl-i Beytsiz İslam; ruhsuz ceset gibidir.

Aklını çok iyi kullanan İmam-ı Azam; İmam Caferi Sadık (as) sohbetine katılınca mensup olduğu Ehl-i Sünnet anlayışının kabuk olduğunu fark ederek feryat eder: “Hayatımın son iki yılı olmasa ben helak olmuştum!” Neyi fark etmiştir? 80 sene kabukla uğraştığını.

İmamı Azam’ın rücu ettiği, pişman olduğu, tövbe ettiği din algısı halen ülkemize ve halkı Müslüman ülkelere hâkimdir.

Sn. Ahmed Hulusi’nin yayını; dinin özü Ehli Beyt Anlayışının bu çağa bilimsel verilerle sunulmasıdır. İ. Azam pişmanlığı yaşamayalım diye!

ÂDEM- HAVVA

Kur’an’ın ADEM diye işaret ettiği erkek bir birey midir? Yoksa bir bilinç türünün genel adı mıdır? 

Kur’an’da HAVVA adının geçmeyişi kadınları yok saymak mıdır? Havva yerine ZEVCESİ geçmesi neye işaret eder?

Gelenek ve İsrailiyattan (Yahudilerin efsanevi yorumlarından) arındırılmış bir Âdem Havva anlatımına ihtiyacımız var.

Esmaül Hüsna- Ruhundan Üfürme- Adem Havva- Cennet- İniş- Şeytan- Beden- Dabbe üzerine notlar: https://mehmetdogramaci.com/ins-hayy/

SİSTEM VE OLAĞANÜSTÜLÜK

Sistemde doğaüstü olaylar yoktur. İnsanın henüz doğasını okuyamadığı olaylar vardır.

Mucize ve Keramet; halifeliğini fark edememişler nezdinde harikuladedir. Sistemi Okuyan nezdinde sadece bir sistem işlevi.

Yüksek Matematikle hazırlanan formüller, ilkokul çocuklarınca imkânsız, liselilerce karmaşık, üniversitelilerce düşünülesi, mühendislerce olasıdır.

Nebi- Resuller yüksek düzeyli sistem okumalarını Mucizelerle, Veliler kerametlerle açığa vururlar. Bunlar dahi kural /olağan dışı değildir.

Mucize ve Keramet dahi beyni kullanma neticesinde açığa çıkan oluşumlardır ki beyinden bağımsız değildirler.

Veliler keramet yaşadıklarında “Allah Lütfu, bizde bir şey yok” diyerek örtünürler. Ötede bir tanrı yoksa, kimin, kime, kimden lütfu?!

Sahabesinden soru sormasını isteyen; sormadıklarında bir hologram olarak Cebraili suretlendirip sorduran o beyin, ne muhteşem bir beyindir.

Tayyi Mekan bize göre harika! Sohbetten bir an çıkıp denizde batan gemiyi kurtaran L.Ahmed Ağa (ks) için gündelik iş.

GEÇMİŞ- GELECEK- AN

Geçmiş- Gelecek kaydı zaman borusundan ufka bakan bizler için geçerli. AN ı okuyan için böylesi bir şirk düşünülebilir mi?!

Bazı Veliler geleceğe ait haberler verir”(Yanlış)

Bazı Velilerin AN içre oluşu okumasına zaman kaydındakiler gelecek haberi demiştir. (Doğru)

Film cd si elinde olan ister ileri sarar ister geri. İster dondurur kareyi, ister zevk eder sahneyi. Çok film işler bunlar çookkk!

Sürü-Peşinde-Çoban

SÜRÜ PSİKOLOJİSİ

Kibarca “Kitle Psikolojisi”, açıkça “Sürü Psikolojisi”; öylesine güçlü negatif vortex ki, sanatçı, devlet adamı demeden çeker içine.

Yıllar önce hayret verici bir haber okumuştum; Kars’ta bir uçurumdan atlayan tek koyunu 200 koyun takip edip atladı, hepsi de telef oldu.

 http://www.sabah.com.tr/Yasam/2012/11/08/koyunlar-intihar-etti

Kafaya soğuk su dökenlerin, uçurumdan atlayan koyunu takip eden sürüden farkı var mı?! Soğuk sudan birinin kalbi durunca mı uyanacaksınız?

“Sürü Psikolojisi” insanı nereye götürür?

Cevap: “Eğer arzda bulunanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allâh yolundan saptırırlar.” (En’am /116)

Tepeden aşağı buzlu su dökenler! Buyurun buradan yakın! İşte ilk sonuç! 

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/08/26/bu-kez-can-aldi

“Yenilen” çağrısına ‘Biz büyüklerin yolundan ayrılamayız’ veya ‘Bu yolda ümmetin ittifakı var’ diye karşı çıkanlar da Sürü Psk. içinde midir?

Akademik Tezlerde yeni fikirler değil de “Dipnot bolluğu- İndex şişkinliği”nin esas alınması; Sürü Psk.nin bilimsel versiyonu değil midir?

Doktorun biri kanser aşısı bulduğunda Hekimler Birliği Bşk. TV de “Buluşun Batılı Tıp Dergilerine girmedi, onaylamayız” demişti. Ne psikolojisi bu?!

Kendi ülkesinde buluş yapana “Batı Tıp Dergileri onaylamadı” diyen kafa Batı çobanın peşinde koyun değil midir? Doktor olsa ne yazar?!

Kanser aşısı bulan doktoru ülkesi dışlayınca İtalya sahip çıktı. Mucitlerin, özgün araştırmacıların bu kadar dışlandığı başka ülke var mıdır?

VORTEKS; ENERJİ GİRDAP VE ÇEKİMİ 

“Vortex dediğiniz Kur’an’da var mı?”

Kelimeye takıldığın için göremiyorsun. Manaya yoğunlaşıp İyi nazar edersen göreceksin.

twin_vortex_by_drsnowcrash-d322nz9Görünmeyen yapılar, yayınlar beyinlere hükmediyor! (Vortex) Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız. (6-128)

“İnsanlara haccı yaşamalarını ilan et (Beytullah’a davet et) ki yakın veya derin-uzak yollardan gelen her tür binek aracıyla sana gelsinler.” Hac/27. ayet üzere insanları Beytullahı Hacca çağıran İbrahim (as) ın oluşturduğu vortexe bakar mısınız?  Kâbe’ye akın hiç kesilmiyor!

Menderes’e yenilen İnönü, gazetecilere; “Halk bize muhalefet görevi verdi” der. Rahmetlinin vortexi ne güçlüymüş ki partisi hala muhalefette J

Serbest C. Fırkası kapatılırken üzgün olan M. Kemal, Fethi Beye; “Cumhuriyeti kurduk ama korkarım ki Demokrasiyi kurmamız zaman alacak” der ve ekler; “Öyle bir demokrasi isterim ki bir gün saltanat ve halifelik isteyenler de parti kurabilsin” (Atanın Vortexi) !?!

10.yıl nutkunu hazırlarken “BENİ HATIRLAYINIZ” yazan Ataya danışmanı “Şık olmaz paşam” deyince, üstünü çizer, biraz da hüzünlenir. Unutuldu mu?

ALLAH İLMİNİN YAŞAM NUMUNELERİ

Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun. Zaferin asıl sahibi Alparslan’dan seneler önce Anadolu’ya yerleşen HORASAN ERENLERİdir. Horasan Erenleri, Yesevi Dergâhından tebliğe çıkan, bilgi satarak değil YAŞANTILARIYLA İSLAMı tebliğ eden Ehli Beyt gönüllü neferlerdir.

Köy yamaçlarında yerleşip Hristiyan ahali ile bütünleşen; saraçlık, nalbantlık, değirmencilik gibi o gün için hayati meslekleri icra ederek karşılıksız yardım eden, insana insanca muamele etmenin numunesidir onlar.

Allah’ça hayata bakış, Allah’ça düşünme ve yaşam nedir, Horasan Erenleri Anadolu’ya öğretir. Anadolu’nun asıl fatihi onlardır.

Horasan Erenleri Anadolu’yu İslam’la yeniden inşa etmiş, Sultan Alparslan’a sadece anahtarı çevirip girmek kalmıştır! Selam olsun onlara!

Bugün de Horasan Erenlerinin ruhunu, bilincini, gönlünü yansıtan zatlar var aramızda. Görenedir görene, köre ne ki köre ne?!

BEYNİN SİGORTASI

– Karşısındakini suçlamak beynin sigortasıdır, ne demek?

– Sigorta yüksek akım devreleri yakmasın, tesisat toptan çökmesin diye kullanılır.

Beynin işleyiş sisteminin KENDİNDEN KENDİNE olduğu gerçeği, hazır olmayanlarda devreleri yakar! Yanmaması için sigorta; karşıyı suçlamaktır.

Zayıf bilinçler, toptan iflas etmesin diye karşıyı suçlama, topu taca atma, beynin; daha açıkçası BENLİĞİN sigortasıdır!

Ayetel Kürsi üzerinden Beynin işleyişine dair sade açıklamalarımızı bu linkten indirebilirsiniz. https://mehmetdogramaci.com/e-kitap-beyin-ayetini-gordunuz-mu

AN’I DONDURMAK MI?

ANı yaşayıp zevk etmek yerine fotoğraf, video, not yazma vb ile ANı geleceğe taşıma isteğimiz Şeytanî midir, Rahmanî midir?!

Yaş günü, anma töreni, yıldönümü hangi boyutumuzu besler? Resulullah- ashabı hicretin, miracın, Bedir zaferinin yıldönümlerini kutlamış mıdır?

UNUTULAN BİR EDEP; GÖZ HAKKI

45933-ekmek-yagliGöz Hakkı; sizin yemek ve içeceğiniz üzerine, ona sahip olmayanların göndereceği vortex etkisine karşı uyarıcı, dini bir kavramdır.

Yiyecek ve içeceğiniz üzerine yönelecek iştahlı bir bakıştaki hasretin; sizin enerjinizi kesici ve boğucu etkisi olduğunu biliyor muydunuz?!

İliklerine kadar İslam olan Anadolu Halkının göz hakkı kavramını en az dini bir farz veya haram kadar önemsemesi büyük bir farkındalıktır.

Yediğinden- içtiğinden görenlere ikram etmeyen, en azından teklif etmeyen; onların bilincine enerji kancası atmasına aptalca razı olmuştur!

Olmayan komşuya kokmasın diye et yemeğini herkes uyuduktan sonra gece yarısı pişiren ninelerimiz vardı. Onlara yetiştik çok şükür.

Karpuz kabuğuna ip bağlayıp Medine sokaklarında oynayan oğlunu “Müminler oruç” diye azarlayan Yahudi’yi, ölünce cennete gören sahabeler olmuş.

Annem fırın yakar, ekmek yapardı. Sıcak ekmeğe tere yağ sürüp sokağa çıkmak isterdim. Hiç bir zaman izin vermedi! (Okur- yazar değil annem)

ENERJİ KANCASINA AÇIK OLMAK

Sahip olduğu nimete, kurşun yağmuru misali negatif etki darbeleri insin isteyenler, her gün o nimet sahnelerini sosyal medyada paylaşsınlar.

Sahip olduğu nimeti gelişigüzel paylaşan ve anlatan, haset nazarı ile kendi enerjisine kanca atılmasına kapı açmıştır.

Yeni doğan bebeklerini, ilk andan itibaren sosyal medyada milyonlarca insanın nazarına sunan anne- baba; evladına ne yaptığının farkında mı?!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir