Değiniler- 10

Değiniler- 10

Bilginin kişide yaşanır hale gelmesinin en belirgin alameti; tevazudur.

Hazmedilmemiş yemek bulantı, hazmedilmemiş düşünce takıntı, hazmedilmemiş bilgi kasıntı yapar.

Muhatabında gördüğün; onun programından başkası değildir. Programlar (kişiler) arasında tercih hakkın olsa da kınama, öteleme hakkın yoktur.

Sistem; güçlünün zayıfa galebesiyle işler. Güçlüler genellikle galip olsa da Samimiyetin gücü; diğerleriyle kıyas edilemeyecek kudrettedir.

Hayat denen maskeli baloya maskesiz katılanlardır samimiyet sahipleri. Dışlanma, kınanma, ötelenme pahasına da olsa…

*

“Duygusallık Ateşi” benlikte harıl harıl yanarken, “Beşeri Mantık” bilinci bütünüyle kuşatmışken Allah Sistemini okumak mı? Ham hayal…

Duygusallığına, vicdan etiketi vurarak kendini kandırana, ilim adına verilecek hiç bir şey yoktur. Delik kovayı çeşmeye dayasan ne olur ki?!

*

“Kimse kimsenin günahını çekmez.” (Tanrısal Kader Anlayışı)

“Dedesi koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış!” ( Sünnetullahça Kader Anlayışı)

*

Hayatı gördüğü kadar yaşayan Beşer, düşündüğü kadar yaşayan İnsandır.

Hayatı düşündüğü kadarıyla yaşayanlardan açığa çıkan bazı haller Beşer nazarında olağanüstülük, keramet, mucize gibi isimler almıştır.

*

Tasavvuf literatüründe sıkça geçen PERDELİLİK; hayatı göze ve beş duyu verilerine göre değerlendirmek, sorgulamaksızın hüküm vermek demektir

PERDESİZLİK; göze göre ve beş duyu kayıtlarıyla değil, arka planı ve hikmetleri objektif okuyarak hayatı değerlendirmek demektir.

PERDESİ AÇILMIŞ KİŞİ; milletin göremediği suretleri, hayalleri gören, gaipten haberler alan değil; sistemi yerli yerince okuyan kişidir.

PERDE AÇILMASI nı hayal,suret,ışık görme sananlar; cinlerin oyuncağı olduğunu fark etmeden Velayet zannıyla Deccaliyete kurban olmuşlardır.

*

Roman karakterleri, hikâye akışı, edebi tarz yazar hakkında fikir verse de onun hakikati bunların çok ötesinde, sanılanının dışındadır.

Damlanın biri yükselen dalgayla bir an kendini havada bulunca “Ben özgürüm” diye bağıracak olmuş da deniz onu anında içine çekivermiş.

*

İkazlarına rağmen yanlışta ısrar eden için kendini çok yorma! Bil ki o, mekr yollu (yanarak- acı çekerek) öğrenme programıyla yaratılmıştır.

Din Kardeşinin afiyet ve selameti için elinden geleni yap. Ama sakın ola ki, ısrarla yöneldiği uçuruma seni de çekme riskini göz ardı etme!

Birinin samimiyetle kardeşine yaptığı uyarı, hakikatte Allah Uyarısıdır. Dinlemeyen, Allah’ı dinlememiştir. Bedeli mi? Düşünemiyorum bile!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir