Rabbim, Hayretimi Arttır- 3

Rabbim, Hayretimi Arttır- 3

– İslam’ı savunmak ve anlatmak üzere yaptığımız konuşmalarda tarzımız, anlatım modelimiz,  bilgi ve kültür birikimimiz 7 milyar insana hitap edebilecek seviyede mi?

– “İhlâs Suresindeki gerçeği” inanmayana anladığı dilden anlatacak birikime sahip miyiz?

*

– Müslümanlar da Tasavvufçular da 7 milyar insana hitap edecek dili ve modeli geliştiremedikleri için kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz.

– Resulullahı hiç tanımayana, bilmeyene, sevdirecek bilgi birikimimiz var mı? Yoksa, bu nasıl sevmek?

*

– “Öğretilen Din”in etkisinden çıkabildik mi?

–  Resulullahla birebir hiç muhatap olduk mu?

*

–  Salavat; Resulullah ile birebir muhatap olmaktır.

*

– Beyin kategorize etmeye alışıktır. Birebir dini yaşamak yerine cemaatleşme, lider peşinden koşma, ağabeycilik yapmaya meyilliyiz. Bunlardan çıkıp asi olmadıkça özgür olamazsınız. Özgür olamayan da ne Resulullahla birebir muhatap olabilir ne de dinin gerçeğine erebilir.

– 7 milyara seslenecek düzeyde evrensel veritabanımız var mı?

– Sizin ilminize yaşamınıza hayran olup “Bu hali bana öğret” diyen oldu mu? Bu sizin dini yaşamadaki sağlamanızdır. Samimiyet ölçünüzdür.

– Resulullah Ahlakından çevremize ne verebildik?

– Senin zekatın ne? İlmin zekatı yaşamdır.

*

– “Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız”

–  Hayatımızın ne kadarı tutarlı?

– İlminle yaşamın tutarlı değilse seni, kim niye sevsin ki?

 *

– Hatanız varsa siz onu ortadan kaldıracak proje ürettiniz mi? Hatanız için kendinize nafile ibadet, zikir, gece namazından oluşan bir takvim yaptınız ve uyguladınız mı? Bunu yapıp uygulayanın affa uğradığına ve açılımlar elde ettiğine şahidiz.

– Günaha düşene tavrınız ne? Onun halini konuşmak mı?

– Günaha düşen kardeşiniz size onu oradan çıkarma, yardımcı olma görevi yüklüyor, farkında mısınız? Siz bunun yerine dedikodusu ile meşgulsünüz kardeşinizin. Bu nasıl sevmek?

– Hz. İsa “İlk taşı günahsız olan atsın”, demekle insanlarda neyi tetikledi?! Onlar nereden bakıyordu, İsa onlar nereye çekti?

– Günah; hikmeti anlaşıldığı takdirde sizi geliştiren bir şeydir.

– “Günah işlemeseydiniz sizi helak ederdim”i iyi düşünün.

–  Günah olmasa esma açığa çıkışı olmazdı. İdrak gelişimi olmazdı. Hatta yaşam olmazdı. “Adem cennetten çıkmasa” imtihan süreci başlamazdı, dünya yaşamı olmazdı.

– Günah deyince illa bilinenler aklına gelmesin, kendimizi var kabulüyle zaten her an hepimiz günah işliyoruz.

 

– ATEİSTİN SORUSU: Kur’an niye sürekli biçimde Hristiyan ve Yahudileri eleştirerek onlara saldırıyor?

– DİNDARIN SORUSU: ErRahman Allemel Kur’an, Halekal İnsana…. Önce Kur’an öğretiliyor sonra insan yaratılıyor. Tersi olmalı değil mi? Önce insan yaratılmalı sonra Kur’an verilmeli değil mi?

(Bu soruları düşünün, sırası gelince cevaplayacağız)

– Hz. Muhammed (sav) yaşadığının ne olduğunu bilmeyi ve anlamayı önemsediği için ona Vahiy açıldı. Sen şu an yaşadığının ne olduğunu bilmeye ve anlamaya odaklansan, bunu önemsesen sana neler açılmaz ki?

– Sen mesela şekerin zararını, sigaranın zararını öğrendin. Ne yaparsın, en sevdiklerinden başlar, canhıraş biçimde onlara bu gerçeği anlatır; onların da şekeri azaltması için, sigara içmemesi için olanca gücünle onları bunlardan uzak tutmak için çılgınca gayret edersin değil mi? Kur’an da onu yapıyor Hristiyan ve Yahudilerin yanlışını eleştirirek. Bizi o algı gruplarından ve yaşamlarından uzak tutmaya çalışıyor. Bu Muhammed Mustafa’nın bize sevgisi. Neden şaşırıyorsun? Kur’an bölücülük yapmıyor; gerçeği göstermek, insanı yanlıştan uzak tutmak için bu eleştirileri yapıyor.

– Bir şeyin gerçeğini iyi biliyorsak, zararından eminsek kardeşimizin gözüne sokarcasına anlatırız. Kur’an da bunu bize yapıyor ve gözümüze sokarcasına tekrarlarla anlatıyor.

– “Aziiyzun Zuntıkam” mekanizması sana günahla neler kaybettiğini göstermek içindir. Kısas da öyledir. Günah işlersin Aziyzun Zuntıkam gereği bedel ödersin. Kısasa uğrarsın, gene fark et diyedir. Yoksa kimse senden intikam almıyor.

*

– Serbest düşün, serbest sorgula. Ancak o zaman 7 milyara seslenecek bilgi ve anlatım tarzına erişirsin. Birilerine kuyruk olarak, güdülerek bunu elde edemezsin.

*

– Adam karısını öldürüyor. 12 kurşun saydılar kadının üstünde. Cahiliyede de aynı. Günümüzde de aynı. Kur’an demiş ki “Bari hafifçe dövün.” Vayyy kıyamet kopuyor, Kur’an kadını dövün dedi. Anlasana Kur’an öldürme eğilimi olana, kadını mal görene bari hafifçe dövün demiş. Bu çağda bile herif karısına 12 kurşun saydırıyor, cahiliye sürüyor, sen Kur’an dövün dedi diye saldırıyorsun. İyi anlayın.

*

– Serbest sorgula, gaza gelme. İyi incele, sorgula, güdülme.

– Ehlullah iki ilim çeşidi vardır, Allah İlmi ikidir der; 1- Tıp İlmi 2- Din İlmi

– Bedende 7 sistem var: 1-Taşıyıcı (iskelet) 2-Dolaşım 3-Boşaltım  4-Solunum 5-üreme 6-Sinir Sistemi 7- Beynin manyetik alan üretimi. 

– “Allah İndinde” demek “Bedeninde” demektir. Ne yaşanırsa bedeninde yaşanır, beyninde yaşanır. Gerçek bu.

– Bedenin uyarılarını, sinyallerini, tepkilerini çok dikkatle izlemek lazım.

– “Ledün İlmi sende var mı?” diye soruyor millet birbirine. Var tabii. Beden sahibiyim, beyin sahibiyim. “Ledün sır” demişler, “Hızır bilir, dilediğine verir” demişler. Bunlar sembol, mecaz. Her mecazın bir tekniği, mekanizması var. Unutma, ne yaşanırsa bedende, beyinde yaşanır. Ledün de bedende.

– “Şah damarından yakın” denmiş, dışarıda ötede sır ve ledün arıyor!?

– Ledün beynin ötesinde değil.

 *

– Nübüvvet emir ve yasakları beyni iyi kullanmak ve korumak içindir. Nübüvvet bedenin beyni besleme yöntemi ve kurallarıdır.

– “Tuvalete giriş duası” demiş Resulullah. Neden? Beyni gün içinde her an korumak, uyanık ve aslını hatırlar tutmak için.

– Beyin sağlığı korunsun, sağlıklı düşünce oluşsun diye nübüvvet emirleri var.

– Niye Allah Resulü yakınlarından başladı tebliğe? En sevdiklerine, en yakınlarına anlatırsın anladığın ve iman ettiğin gerçeği….

– Bedendeki 7 sistemi bilen Resulullah bu işleyişi korumak üzere ve bu bedeni ahrete dönük en güzeliyle hazırlamak üzere dualar, emirler, ibadetler, nafileler önerdi.

*

– Her beyin ürettiği enerji ile evrensel ruhu, kuantum alanını büker ve kendi evrensel alanını oluşturur. Buna birimsel ruh diyoruz. Bükme sonsuzda da sürüyor. Yani bir anlamda “Ba’sü badel mevt” her an sürüyor. Dünyada ne kadar bu alanı bükebilmişsen ebediyete kadar o seviyede gidersin.

– “Ne hal üzere ölürseniz o hal üzere dirilirsiniz” buna işaret.

– Bükme her an sürüyor. Senin DNA alanınla evrensel alanı büküyorsun her an. Bükme alanı bazılarına öylesine genişler ki galaktik alan dışına bile çıkar.

*

– Miraç dahi sembol, bunların hepsinin burada bedende beyinde yaşanan haller olduğunu unutmamak lazım.

*

– Bu gerçekler herkesle ilgili. Anlattığım bu halin yaşanmasında bedeni olan herkesle ilgili. Din ayrıysa bunlar yaşanmıyor değil. İşte İslam’ı anlatırken 7 milyara hitap edecek dili yakalamak bilimsel veriler eşliğinde beden ve beyin gerçeğini anlatmaktır.

– Ne yaşıyoruz, onu bilelim ve onu anlatalım. Yaşadığın dindir, din öğrenilecek de yaşanacak değil yaşanıyor zaten.

*

– Beynin yapısı sağlıklı olsun diye Nebevi emirler var.

*

– Din dışarıdan teklif değil, içeriden sistemin ve yaşamın okunmasıdır.

*

– Fotonsal alanı dna’mızla büküyor ve kendi alanımızı oluşturuyoruz. Ölünce, bu yaptığımız ürettiğimiz alanı görecek ama beğenmeyeceğiz. Çünkü ne kadar dar algıladığımızı anlayacağız. “Kulumun zannı üzereyim” dediği bu işte….

*

–   İslam; insanın kendindeki güç ve mekanizmayı en üst düzeyde değerlendirmesi ve kullanma önerisidir.

– Sevgi marifetullahhtır. Aşk, Fenadır. Esas olan sevgidir.

– Birbirimizi gerçek manada sevmemiz için tek bütün olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor.

– Seven, karşısındakine değil zarar vermek, bunu düşünemez bile.

– Tecelliyat’ta bu sevgiye bir örnek var. 40 gün aç kaldın. Şişko bir adam tam elindeki ekmeği yiyeceğin anda geldi istedi. Tereddütsüz vermektir sevgi.

*

–  “Resulullah savaşmış” da “İslam savaşçı din”miş. Resulullah fark ettiği gerçeği fark ettirme mücadelesi verdi insanları sevdiği için.

– Üç Büyük Dünya Savaşını biz çıkarmadık.

– Hz. İsa sadece 3 yıl yaşadı. “Sana vurana diğer yanağını uzat” dedi. İki büyük dünya savaşını çıkaran Hrsitiyanlar. İsa’yı ne kadar anladıklarını izleyin. İngiltere Kraliçesi açıkça söylüyor “3. Dünya Savaşı benden izinsiz çıkmayacak, çıkarırsam ben çıkarırım” diyor.

– “Kılıçla yaşayan kılıçla ölür.” Hz. İsa

 *

– Kuantum Beyin, et beyni oluşturdu. Önce kuantum beyin var, sonra et beyin oluştu. Rahman Suresi başında ters gelenin cevabı. Önce Kur’an talim edildi, kuantum beyin oluştu, sonra et beyin oluştu yani insan yaratıldı ve algısı kadarıyla bu beyanı anladı.

– “Halekel İnsane”nin sonra gelmesi Kuantum Beyinde ne varsa o özellikler aynıyla et beyne de verildi et beyin o potansiyelle oluşturuldu demek. İnsan bu manada halife. Allah Esması aynıyla beyninde yüklü ve açığa çıkarabilecek potansiyele sahip.

 *

– Resulullahı savaşçı biri görmek akıllıca değil. Alemlere Rahmet o. Sen ne diyorsun?

 *

– Et beyin evrimleşir. Bak gelişiyoruz. Çocukluğundan bu ana resimlerine bak. Tipin dahi değişiyor. Evrimleşiyor et beyin ve beden. Ama Kuantum Beyin evrimleşmez o değişmez. Halk olma; bir manada da evrimleşmeyi anlatır.

*

– Din; Yaşadığındır.

*

– “Adem suyla çamur arasında iken ben nebi idim” demek Kuantum Potansiyel et beyin yaratılmadan vardı demek.

*

– Neden Veda Hutbesinde “Hepiniz Ademdensiniz, o da topraktan” der? Mütevazı ol diye. Ukalalaşma, haddi aşma diye.   

*

– Karikatür çizildi diye olaylar çıktı. Ebu Cehil Resulullah’ı dünyanın en çirkini görür, doğru der. Ebubekir sen en güzelsin der, ona da doğru der. Hristiyan ve Yahudiler kafalarındaki çirkini resmetmiş! Ne algılarsa onu resmeder insan. Bana ne onun algısından? Ben gerçek Resulullah’la bağımı birebir kurdum mu ki?

*

– Hakiki manada hür olmak Nübüvvete uymakla dinin emir, öneri ve dualarına uymakla olur.

*

İnsana verilen en büyük nimet Yönelme, Yönlendirme kapasitesidir. Birine dua ile, niyaz ile yönelmeniz ona ulaşır katkı sağlar. Ölmüşe okunan da ona katkıdır. Ama bu okuma ve yöneliş, onun bedeni kullanırken edindiği son bükmeyi değiştirmez. “Ölümle amel defteri kapanır” buna işaret.

*

– Ölümden sonra herkesin dikey yükselişi edindiği son noktada kalır. SORGULAMA melekesi açılanlar hariç. Onların yükselişi ölüm sonrasında da sürer. Neden? Onlar her ortamı sorguladığı için ölüm sonrası gittiği ortamı da sorgularlar, bunun için sürer. İşte bu açıdan yaşam ortamınızı sorgulayın. Sorgulama büyük nimet.

(Bir hakikat sohbetinden işitip algıladıklarımdır. Anlatılanın birebir nakli değildir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir