Değiniler- 24

Değiniler- 24

BEYNİN İKİ BOYUTLU DÜNYASI

Beyin dünyayı 2 boyutlu kodluyor

http://okyanusum.com/makale/beynimiz-dunyayi-muhtemelen-2-boyutlu-kodluyor/

Beyin sadece dünyayı mı 2 boyutlu kodlar? İyi- kötü, güzel- çirkin, faydalı- zararlı, iç- dış, uzak-yakın. Ortası? Ya da 3. 4. 5. yollar?!

Deveye sordular; yokuşu mu seversin inişi mi? Düzlük çuvala mı girdi dedi. İki boyuta yatkın zihnine diğer yollar nerede diyebilecek misin?

Hüküm vermek, yargılamak ki boyutlu zihinlere has değerlendirme biçimidir. Arka Planı hesaba katanlar; hükümden de yargıdan da uzak dururlar.

Beynin 2 boyutlu anlam dünyasına göre hüküm vermemek için 3. anlamın açığa çıkışını beklemeye din literatüründe “Sabr-ı Cemil” adı verilir.

İki boyutlu düşünen beşer yığınlarının algısında gerçeği başka boyuttan açana vurulacak etiketin zındık veya sapık olmasına şaşırmayınız.

“Yolun başında idik Sıddık dediler. Sonuna vardık Zındık dediler.” Bayezid-i Bistami (ks)

“Taşlanmış” ipek çok hoş, pek naiftir.  “Fırınlanmış” ahşaba kurt düşmez, iyi mobilya çıkar. “Su verilmiş” çelik keskin ve mukavemetlidir.

YEMİN OLSUN İNCİRE, ZEYTİNE

Kur’an: İncire ve Zeytine yemin olsun! Bilim: Akdeniz Yemekleri Beyniniz için İyi Olabilir

http://okyanusum.com/makale/akdeniz-yemekleri-beyniniz-icin-iyi-olabilir/

BAĞIRSAK BEYİN GERÇEĞİ

Bağırsaklar, bir ‘beyin’ taşıyormuş. Bu iki ‘beyin’ arasında vagus siniri denen bir bağ varmış. http://www.gazetevatan.com/sanem-altan-790973-yazar-yazisi-yasarken-oluyoruz-/

Bağırsaklarınızı Düzeltin, Beyniniz Düzelsin

http://okyanusum.com/makale/bagirsak-ve-beyin-ekseni/

İKİNCİ beyin sayılan bağırsak sistemimizin %80’ini bağırsağımızda yaşayan probiyotikler karşılıyor. http://www.gazetevahdet.com/probiyotiklerin-gorevi-nedir-21273h.htm

İKİNCİ BEYİN (BAĞIRSAKLAR)

Farkında mısın, ülke çapında Bağırsak Detoksuna yönelişte ciddi bir artış var. Bağırsakların önemi gündemde tavan! Nedenini biliyor musun?!

Ehlinin, Bağırsak Beyni bilimsel verilerle gündeme almasıyla Bağırsak Detoksu patladı. Üst Beynin beyinlere tasarrufu nasılmış, sezdin mi?!

Bağırsaklarındaki gurultu durmadan zihnindeki gürültünün susacağını mı sanırsın?!

Uyan artık, seni senden başka kurtaracak hiç kimse yok!

BAĞIRSAK BEYİN- ÜST BEYİN

Kur’an’da geçen “ARZ” kavramını BAĞIRSAK BEYİN, “SEMA” kavramını da ÜST BEYİN diye okumayı dene! Beyninde yanan lambaya hayran olacaksın.

«O Allah ki yedi SEMÂ yaratmış, ARZ’dan da onların bir mislini; ARALARINDAN emir inip duruyor!.. (Talâk 12)

“Talak 12. ayetin tefsirini yapacak olsam, beni taşa tutardınız, tekfir ederdiniz” buyurmuş İbni Abbas (ra). Hala kapalı mıdır bu mana?!.

Brain; SEMÂ, Second Bain: ARZ “7 sema 7 arz ve aralarından emirin inip durması” Düşünen Beyinlere çok şey açar mı?!..

Tencerede pişirir, kapağında yeriz. (Halk Deyişi) Bağırsak Beyin mutfağında hazırlanıp, Üst Beyin çardağında servis edilene Hayat deriz biz.

Her birim kazandığının neticesini yaşar, ektiğini biçer, elleriyle ürettiğini yer. Arzla Sema arası Dünyasında!

Suyun yer ile gök arası döngüsüyle yağış; bilginin bağırsak beyin ve üst beyin arası işlenmesiyle bakış oluşur.

Nasıl ki yağmur ve kar atmosfer dışından dünyaya yağmıyorsa, senin dünyandaki oluşlar da kesinlikle senin dışından gelmiyor.

FİRAVUNLAŞMAK

Kendinde işleyen sistemi tanıyıp kullarda, dünyada, evrende işleyen sistemi tanımayan; Firravunlaşır; kendince bir sistem hayaline kapılır.

Kendinde işleyen sistemi tanıyıp, ona göre âlemde işleyen sisteme hakim olma düşüncesi (Firavunluk) egosal, duygusal cehaletten beslenir.

KUR’AN DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Şu günlerde “Kur’an değiştirildi mi?” yayını yeniden gündemde. Kur’an’ın harfi dahi değişmemiştir. Değişen; ona yaklaşım- anlama biçimidir.

Kur’an’a Ehl-i Beytçe bakış; Emevi zihniyetince maksatlı olarak örtülmüş ama yok edilememiştir, edilemez de. O bakış tekrar gündemdedir.

İNSAN- İNSANSI

Adem’den bu yana ve kıyamete kadar nesiller iki ana genden akarak yaşayacaktır; “İnsan”lık ve “İnsansı”lık.

İnsansı genleri taşıyanlar; dini zahiren, şekilci, saltanata dayalı, dünyaya dönük, Tanrının dogmatik kurallar bütünü olarak anlamışlardır.

İnsansı geni taşıyanlara göre din; uğruna insan öldürülecek bir değerken, İnsan geni taşıyanlara göre hayattır, yaşatma ve huzur kaynağıdır.

İnsanca din anlayışı Ehl-i Beyt gönüllülerce dün tekkelerde gizli, sessizce yayılırken bugün açıktan, dünya çapında bir yayın yakalanmıştır.

İnsanca din anlayışı batini yorum- ezber kavramlar dairesinde neredeyse kısır döngüye girecekken ona yeni bir ruh üfleyen @AhmedHulusi dir.

Teklik bakışını bilimsel- teknolojik veriler eşliğinde sunan @AhmedHulusi, Ehl-i Beytçe; İnsanca Din anlayışını çağdaş planda yenilemiştir.

GERÇEĞİ KABULDE AKIL TUTULMASI

Gerçek, mesafeli olduğunuz kişiden dillenince siz o gerçeğe de mesafeli olmayı seçiyorsanız, ciddi bir Akıl Tutulması yaşıyorsunuz demektir.

Siyaseten karşı oldukların, mazlumu savununca zulümde haklılık görmek gibi tuhaf bir çabaya giriyorsan psikiyatra uğraman iyi olacaktır.

İnsan; gerçek nereden ve kimden dillenirse dillensin kabule açık olan, zulüm nerede ve kime yapılırsa yapılsın karşı durandır.

Yerel pencereden Evrensel ufukları görmeye çalışmak, körlüğün garip bir çeşididir. Günümüz, kitlelerin bunu sık yaşadığı bir dönemdir.

Bütünü Hak görmen, yeri geldiğinde safını belli etmene engel oluyorsa Hak Görmeyi doğru anlamamışsın demektir.

“Tasavvuf Ehli suya sabuna dokunmaz, hele siyasi konulara hiç girmez” söylemi Muhammedi anlayışın değil, maksatlı yaklaşımların eseridir.

SALAVAT

Salavat; kişinin kendisini Noktasından hareketle Evrensel Frekansa ayarlama işlevidir.

Salâvat; beşer virüsü karışan insanın fabrika ayarlarına (kulluğa) dönüş çalışmasıdır.

Salavatın hakikati; gelen hakikat bilgisini kendi fıtratı ile yoğurup kendi keşfini  ortaya koymak ve onun farkındalığını yaşamaktır.

Salavatımın yazmak olduğunu fark ettiğim gün dünyam değişti. Sen, salavatının ne olduğunu tespit edebildin mi?!

“Dualarınız semaya çıkarken güçsüzleşir. Onları salâvatla güçlendirin.” Hz. Muhammed (sav)

Dualarınız, birimsel benlikten evrensel öze yönelirken egosal kaygı- tutku- arzu- heveslerle zayıflayabilir. Onları salavatla güçlendirin.

Oysa sen onların içlerinde bulunduğun sürece, Allah onlara azap edecek değildir. (Enfal-33) Rasül içimizdeyse bize azap edilmemesi ne demek?

Benliğin dar penceresinden değil; evrenin en yüksek algılama biçimi Rasülullah ufkundan bakarsan; azap- sıkıntı vb kavramlar senden düşer.

Salâvat “SALL”  kökünden. Sallâ’nın basit sözlük anlamı; “Küllenen ateşi üfleyerek alevlendirmek; körüklemek.” Rabbim, hayretimi arttır!..

SALAVAT VE AYNA NÖRONLAR http://ahmedhulusi.org/yazi/salavat.htm

Risalet Bilgisi ile Bilimsel Verileri kucaklaştırarak gönülleri aydınlatan @AhmedHulusi den.

İMTİHAN

Kişinin bilgisini aldığı hakikate beden ve bilinç olarak ne kadar uyumlanabildiğini seyrettiği hayat sahnesine İmtihan adı verilmiştir.

lmin imtihanı yaşam sahnesinde verilir. Çünkü hazmedilen yemek; gıda- vitamindir;koklanılan, tadılan değil. İmtihan; ilmin hazmını getirir.

Bedendeki yağları spor, bilinçteki bağları imtihan yakar.

İmtihanımın soruları, hep sahiplendiğim konulardan çıktı.

Sahnesi gelmeden sahiplik ve bağlarını göremezsin. O nedenle salt bilgiyi kabulle ilim yaşama geçmiyor. Göresin diye önüne sahne kuruluyor.

İmtihanı az ve kolay olanlar mı? Üst Bilincin çizdiği ilim ve yaşam rotasına kendi akıl ve mantıkları ile yan yol açmayanlar! Ah Teslimiyet!

Üst Bilince yöneliş samimiyetini koruyanı himmetiyle bataktan çıkaracak olan Odur. Aslında sınava sokan da odur ama pek söylenesi değil…

Gerçeğin bilgisi size ulaşır, onu yaşamayı istersiniz. Talebinizin beyninizce değerlendirilerek hayatınızda açığa çıkmasının adıdır imtihan.

İmtihanla kendi potansiyelini görür ve sonuçlarını yaşarsın! İmtihan, sana değil; sendendir!. @AhmedHulusi

Mârifet, imtihan veya çileye tâbi tutulanın “Allah bilir işini” diyebilmesidir. @AhmedHulusi

Fitne, bela, sınav, denenme vb ne isim verirseniz verin yaşananın derinlemesine tahlili; işte İmtihan Mekanizması:

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/imtihan/

Gecekonduyu kat karşılığı vermiş. Hafriyat alınırken sızlanıyormuş; evim, canım evim. “Yıkılmadan yapılmaz” dedilerse de sakinleşmemiş.

Eski bilgiye dayalı yaşam anlayışının yerini yeni bilgiye dayalı yaşam anlayışına bırakması için Benlik arsasındaki hafriyata imtihan denir.

Nasıl ki gecekonducu, kat çıksın diye evini müteahhide gönüllü verdiyse Allah İlmine isteyen de İmtihanını gönüllü istemiştir. Sızlanmak mı?

Villa gecekonduya benzemez. Geçilen imtihanın getirdiği idrak de imtihan öncesine benzemez. İmtihanı hazmıyla kolaylaşarak vermek niyazıyla.

DUA VE YÖNELİŞ- BİLİNÇ KATMANLARI- VELİ TASARRUFU

Dua, nefsindeki Allah’a ait güç ile tahakkuk yoludur! Bilelim ki, Allah senden sana icâbet edecektir! @AhmedHulusi

“Kul dua eder, Allah onunla yaratır.” @AhmedHulusi

Gerçeği yakaladığımı düşündüğümde, Üst Bilincin “Çocuğa bak, sarkıttığımız ipi tuttu, hüneri kendinden biliyor” dediğini duyar gibi olurum.

“Alemlerin Rabbidir” Allah. Katman katman yaratmıştır bilinçleri. Üst Bilinçler alt bilinçlerin rüyasına da duasına da yaşamına da etkindir

Fiilin, senin fiilin mi? Sözün, senin sözün mü? Yoksa bir Üst Bilincin hayal ettiklerinin uygulama sahnesi ve seslendirme kürsüsü müsün?!..

Yönelişin hakikati; hayali yapıya, gökyüzüne değilse, sistem beyinlerden beyinlere bir açığa çıkışla işliyor ise bilinç nereye yönelmeli?!

Bir grup ilim dostu akşam bir zatı ziyaret eder. Zat, anlattıklarımı açmayın diyerek sohbet eder. Ertesi sabah nette yazımı görürler… Telaşla aradılar, derhal kaldır yazıyı, ifşa edemezsin! Ne sırrı, neler oluyor dedim. Meğer aralarından biri bana sohbeti aktardı sanmışlar. Oysa kimse sohbeti aktarmamıştı. Ama her nasılsa, aynıyla o anlatılanı algılamış ve yazmışım. Beyin işte! Alemlerin (Beyinlerin) Rabbi.

Ehil Zatların ilim gündemi oluşturma usulü; birilerini çağırıp fısıldamak değil, seçtiği beyne istediği yayını yaptırtmak şeklindedir.

“Velinin Tasarrufu” denen mekanizmayı anlarsan beyinler arası işleyişi kavrarsın.

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/tasarruf/

Ehil Zatın istidat gördüğü beyne tasarruf ederek onda Hidayeti tetiklemesi “Allah dilediğini kendine seçer” sistemi içinde bir mekanizmadır.

NE KADAR ÖZGÜRÜZ?

DNA sını sülalesinin, ana programını astrolojinin, bakış açısını çevre- eğitimin, hayat algısını toplumun çizdiği özgür kişileriz çok şükür.

İLMİN İMTİHANI NASIL TETİKLENİYOR?

Kişinin Allah İlmini öğrenmeye başlaması; beyne “Benim kıyametimi koparman (ölmeden evvel ölmem) için ne lazımsa yap” komutunu vermesidir.

“Allah İlmine yönelişimle içimde ve dışımda zaaf, hata, yanlış ne varsa birbir çıkmaya başladı” dedi. “Bunu sen istedin, hatırla” dedim.

KÖLE AZADI- SARP YOKUŞ- YETİME EZİYET

Allah İlmine talip olmak, KÖLE AZAT ETMEKTİR. Kur’an Çözümünde KÖLE AZADI kavramı “Bilincin, beden esaretinden kurtulması” olarak açıklanır.

El Akabe’ye (o sarp yokuşa) tırmanmayı göze alamadı (insan)! Nedir bilir misin el Akabe? http://www.ahmedhulusi.org/kuran/090_beled.htm

Sarp Yokuşu Tırmanmayı (bedensellik bağlarından kurtulma çalışmalarına girişmeyi) göze alabilenler; Allah İlmine yönelenlerdir.

Kur’an’daki “YETİM MALI YİYEN”in “Sadece Halifeliğini yaşamak üzere yaratıldığı halde bedensellik- dünyası için yaşayan” olduğunu sezdin mi?

Bir de “YETİMİ AZARLAYIP, İTEN” den bahseder Kur’an. Kendi hakikatini yaşamak için verilmiş kudret- melekeyi egosu için kullanan desek mi?!.

YETİME İKRAM ETMEK Kur’an teklifi. “Sistemi Okuma huzuruna ermen; beşeriyetinden ne kadar kısıp İnsaniyetine ne kadar ikram ettiğine bağlı.”

Allah Resulü; YETİM. Allah İlmine yönelen; bağlardan- bağlantılardan özgürlüğe adanandır. Analık kutsal, babalık mübarek diyene gel de anlat!

GÜNDEMİNİZ; HUZURUNUZ VEYA AZABINIZ

Hayatı görünen yüzüyle izleyen, olayların çalkantısı-toplumsal gündemin gergin kölesi; arka planı seyreden; kendi gündeminin sakin efendisi.

Genelin gündemiyle yaşayan algı rüzgârlarına savrulan bir yaprak; özel gündemine yoğunlaşan kendi burcunda heybetle dalgalanan bir bayrak.

“Dünya yansa hasırı yanmaz” toplumsal gündemden uzak gamsızlara söylenen bir iğneleme. Gamsızlık ölçüsünde Bağsız yaşayabilirsen yanmazsın!

ACIDA YIKILMAMAK- SEVİNÇTE ŞIMARMAMAK

Şu anki sahnenin değerlendirilmesiyle sonraki perdenin biçimlendiği bir piyestir hayat. Acıda yıkılmayan, neşede şımarmayan için sırf Huzur.

Acının kırıklığını ibret almak, neşenin şımarıklığını şükran duymak dengeler. Denge; ibret ve şükrün meyvesi. Sistem; dengelileri destekler.

Acıya kilitlenip hıçkırana, sevince kilitlenip çıldırana dalgalı bir denizdir hayat. Şu anı anahtar bilen; yarının kilidini açar kolayca…

Bugünün, dünkü planın eseri olduğunu fark eden yarının bugünkü planla şekilleneceğini görmüştür. Gören; bakışı da, akışı da inşa eder.

STRES

Stres “Rabb-ül âlemîn”den perdeliliğin sonucu olarak yaşanan bir hâldir!

YANMAMAK İÇİN http://www.ahmedhulusi.org/yazi/yanmamak.htm

YATAY GENİŞLEME- DİKEY YÜKSELİŞ

Aynı tarz düşündüklerinle istişare yatay genişleme getirse de dikey sıçrama sağlamaz. Dikey Yükseliş isteyen farklı bakabilene danışmalıdır.

Fikirlerine “Harika” diyenlerle değil, “Hala oralarda mı geziniyorsun sen?” diyenlerle düşüncelerin ve bakış açın değişir. Tabi egon kabul ederse.

İSTİŞARE

Ne yazık ki, insanların çoğunluğu istişare ederken yeni bakış açısı edinmek yerine kendi bakış açılarını tasdik ettirme eğilimindedir.

İstişare ettiği kişiye görüşünü tasdik ettirmeye çalışan, noter arayışındadır. Ehil zatlar, bu tür egosal çabaları anında ters yüz ederler.

İstişare ettiğinde fikirlerini okşayan, seni kendine çağırmaktadır. Allah’a çağıran kim mi? Seni yanlışınla açıkça yüzleştiren. Aldanma!..

Ördüğün bilgi – algı duvarına tuğla ve çimento yollayanı mı seviyorsun, yoksa duvarını bir hamlede dinamitleyip tuz buz edeni mi?!..

Yanlışını gösterecek olanı bulmak önemlidir. Bundan daha önemli olansa; “DOĞRULARINDAKİ YANLIŞLARI” sana fark ettirecek olanı bulmaktır…

“Rehberin, Efendimiz; MÜRŞİDİN, KUR`ÂN, râbıtan, Zât-ı Hak olsun!.. Bil ki, hiç bir fânî mürşid olamaz ve değildir!..” @AhmedHulusi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir