Kur’an Çözümünde Kavramlar- 4

Kur’an Çözümünde Kavramlar- 4

 

 “İHLAS”

A-ÖN OKUMA

 1-  AYETLER: Tespit edebildiğim kadarı ile 18 ayette  İHLAS ve türevleri (muhlis-muhles-muhlısıyn-muhlisun) geçiyor. Bazı ayetlerde bir evveli bir sonrası da alındı.

 

BAKARA

139-)De ki: “Allah hakkında bizle mi tartışıyorsunuz? O, Rabbimiz ve Rabbinizdir! Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız (-ınsonuçları da) sizedir. Biz O’na ihlâsla yönelenleriz.”

YUNUS

22-)”HÛ” ki sizi karada ve denizde seyrettirmekte… Hatta siz gemideyken; gemiler, içindekileri sakin bir rüzgâr ile akıp götürdükleri sırada bundan mutlularken; onlara fırtına gelip çatar, dalgalar her taraftan onları vurur! Onlar da dalgalarla kuşatıldıklarını ve büyük tehlikede olduklarını düşündüklerinde, tüm oluşumun Allah’ın kudret elinde olduğuna inanmış olarak dua ederler: “Andolsun ki eğer bizi şundan kurtarırsan, kesinlikle şükredenlerden olacağız.”

ANKEBUT

65-)Gemiye bindikleri vakit, inançlarını sırf O’na yönlendirerek Allah’a dua ederler… Onları karaya (çıkarıp) kurtarınca, bir de bakarsın onlar şirk koşuyorlar

LUKMAN

32-) Onları kara bulutlar gibi bir dalga kapladığında, inançlarını sadece O’na hâlis kılarak Allah’a dua ederler… Onları karaya (çıkarıp) kurtardığımızda, onlardan bazısı orta yolu tutar. İşaretlerimizi çok gaddar ve çok nankör olandan başkası bile bile inkâr etmez.

ZÜMER

2-) Muhakkak ki biz sana O BİLGİyi Hak olarak (hakikatin olan Esmâ boyutundan açığa çıkardık) inzâl ettik! O hâlde Din’i, (varlıktaki sistem ve düzenin mutlak hâkimi-hükümranı olarak) Allah’a kulluğunun farkındalığıyla yaşa!

11-)  De ki: “Kesinlikle hükmolundum ki, sistem ve düzeninde O’ndan başka etken görmemek üzere Allah’a kulluk edeyim.”

14-)De ki: “Sistem ve düzeninde O’ndan başka etken görmemek üzere Allah’a kulluk edeyim…”

YUSUF

24-) Andolsun ki (o kadın) Onu arzulamıştı… Rabbinin burhanı olmasaydı (aklı duygusuna hâkim olmasaydı Yusuf da) ona meyletmiş gitmişti! Biz böylece Ondan kötülüğü (nefsanî duyguları) ve şehveti uzak tuttuk! Çünkü O, ihlâslı kullarımızdandır.

HİCR

39-)(İblis) dedi ki: “Rabbim! Bende açığa çıkan Esmâ’n sonucu azdırman yüzünden, yemin ederim ki, arzda (bedenli yaşamlarında) onlara (suçları; Sünnetullah’a göre perdelilik oluşturan fiilleri) süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım.”

40-) “Onlardan ihlâslandırılmış kulların müstesna!”

MERYEM

51-) Gelen BİLGİ içinde Musa’yı da hatırlat (zikret)… Muhakkak ki O muhlas (Allah’a kulluğunun farkındalığında olan, seçilmiş) idi; Rasûldü, Nebiydi.

MÜMİN

65-)  “HÛ”dur El Hayy! Tanrı yoktur; sadece “HÛ”! Dini O’na has kılarak, O’na yönelin artık! Hamd, âlemlerin (insanların) Rabbi Allah’a aittir.

SAFFAT

39-) Yaptıklarınızın sonucundan başka bir şey yaşamazsınız!

40-)Allah’ın ihlâsa (samimiyete, sâfiyete) erdirilmiş kulları (azaptan) müstesna.

71-) Andolsun ki onlardan önce, ilk nesillerin çoğunluğu da (Hakikatten) sapmıştı!

72-) Andolsun ki onların da içinde uyarıcılar irsâl ettik.

73-) O uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak!

74-)Sadece Allah’ın ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirilmiş kulları bunun dışında kaldı.

127-) Onu (İlyas’ı) yalanladılar! Muhakkak ki onlar zorunlu huzura çıktılar!

128-) Sadece Allah’ın ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirilmiş kulları müstesna.

158-)O’nunla (Allah ile) cinler (normal insan duyularının algılayamadığı bilinçli varlıklar) arasında bir bağ oluşturdular! (Onlara Allah dûnunda tanrısallık atfettiler)… Andolsun cinler de bilir ki, muhakkak onlar muhdarîndir (zorunlu olarak huzurda hazır tutulacaklardır)!

159-) Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir!

160-) Sadece Allah’ın ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirilmiş kulları müstesna (gerisi “muhdarîn” olarak anlatılan sınıftandır).

167-)Muhakkak ki (o müşrikler) şöyle de diyorlardı:

168-) “Eğer bizim yanımızda da atalarımızdan bize ulaşmış bir bilgi olsa idi…”

169-)”Elbette biz de Allah’ın ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirilmiş kulları olurduk.”

SAD

82-) (İblis) dedi ki: “İzzetine (karşı konulmaz gücüne) yemin ederim ki, onların hepsini şaşırtıp (kendilerini beden kabul ettirerek, bedenin zevkleri peşinde koşturarak; hakikatlerini oluşturan ruhun konusundan) saptıracağım.”

83-) “Ancak onlardan ihlâsa erdirilmiş (hakikatlerini yaşattığın) kulların müstesna.”

BEYYİNE

5-)Oysaki onlar, Hanîfler olarak Dini O’na (yalnız Allah’a) hâlis kılarak Allah’a kulluk yapmalarından, salâtı ikame etmelerinden ve zekâtı vermelerinden başka bir şeyle emir olunmadılar… İşte budur Din-i Kayyım (geçerli hak din-sistem)!

2- ESERLERDE “İHLAS”:

Dosttan Dosta

– İkân, ihlas “OKU”makla başlar. 

– İhlâs “OKU”madan,  “Allah” adıyla işaret olunanı  bulamazsın! 

– İhlas ârifibillahın aynasıdır… Ârifibillah orada hakikatini seyreder.

Gavsiye Açıklaması, Bilincin Arınışı, Hz. Muhammed (sav) in Açıkladığı Allah, Sistemin Seslenişi eserlerinden İHLAS SURESİ anlamları okunmalı ki İhlas kavramı neye işaret ediyor kavrayabilelim!…

B- ÇÖZÜMLEME

1- YANSIMALARDA “İHLAS” “İHLAS SAHİBİ; MUHLİS” TANIMLARINDAN ÖRNEKLER: (Ayetlere verilen manalardan derlendi)

 İHLAS:

–  Tüm oluşumun Allah’ın kudret elinde olduğuna inanmış olarak dua etmek! (Yunus 22)

–  İnançlarını sırf Ona halis kılarak; yönlendirerek Allah’a dua etmek. (Bakara-139, Ankebut- 65, Lukman-32)

 

MUHLİS:

– Din’i, (varlıktaki sistem ve düzenin mutlak hâkimi-hükümranı olarak) Allah’a kulluğunun farkındalığıyla yaşamak! (Zümer-2)

–  Sistem ve düzeninde O’ndan başka etken görmemek üzere Allah’a kulluk eden kimse. (Zümer-11,14)

–   Kendisinden kötülük (nefsani duygular) ve şehvet (Allah tarafından) uzak tutulmuş kimse. (Yusuf- 24)

–   Şeytanda açığa çıkan bedence yaşam ve suçları; Sünnetullaha göre perdelilik oluşturan filleri süslü görme ile azdırılmışlık hallerinden korunmuş kimseler… (Hicr-39,40)

–  Allah’a kulluğunun farkındalığında olan, seçilmiş kimse. (Meryem- 51)

– Tanrı yoktur, sadece Hu, gerçeğini fark ederek Dini sadece Ona has kılarak yönelen kimse! (Mümin-65)

–   Samimiyet ve Safiyete erdirilmiş kullar. (Saffat 40)

–  Zorunlu olarak huzura getirilen ;Muhdarin sınıfı (Cinler ve onların etki altına aldıklarının) dışında kalan, korunacak olan kullar! (Saffat- 158-160)

– Kendilerini beden kabul etmeleri sonucu asıl özlerinden sapanların aksine; Allah tarafından hakikatleri yaşatılan kullar. (Sad- 82,83)

– Hanîfler olarak Dini O’na (yalnız Allah’a) hâlis kılarak Allah’a kulluk yapmakla, salâtı ikame etmekle ve zekâtı vermekle emrolunanlar… Din-i Kayyım (geçerli hak din-sistem)i idrak etmiş ve yaşayan kullar. (Beyyine-5)

 C- SONUÇ;

Yukarıda ayetlerden çıkan tanımlamaları derin derin düşünmeliyim… Ne kadar ihlaslıyım? Muhlislere ne kadar benziyor bakışım, yaşamım ve idrakim?!….

Yorum yapamayacağım….

Düşünmeliyim….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir