Monthly Archives: Ağustos 2015

Âlem Sûretleri İle Tasarruf

Âlem Sûretleri İle Tasarruf

Perşembe akşamlarını sohbetle değerlendiriyorlardı. Mübarek gecede bereketli bir yayın dalgası olduğuna, o dalgayı değerlendirerek yoğun tefekkürler, yeni idrakler gelişeceğine inanmışlardı. “Sohbet cânı semirtir, hem âşığın ömrüdür Hak Çalabın emriyle, Erenin…Read more
Değiniler- 30

Değiniler- 30

FİLOZOFU VELİ SANMAK MI? OSHO Aleyhis Selam, ECHART TOLLE Radıyallahu Anh, KRİSHNAMURTİ Kaddesallahu Sırrahu (!) İsimlere eklediklerim içine siniyor mu?! Ehlibeyt bir zatla, Reankarnasyona inanan herifi; Allah Velisi ile Hıristiyan…Read more
Değiniler- 29

Değiniler- 29

HİDAYET "Buğday mı istersin Himmet mi?" sorusu; hayvan yanınla yaşamak mı, yoksa Hallife boyutunu sana açacak tetiklemeyi yapalım mı, sorusudur. Hidayet dışarıdan şırınga edilmez. Elektrik gibi de verilmez. Dış etki;…Read more