Muharrem Ayı Yönelişleri

Muharrem Ayı Yönelişleri

(Muharrem Ayı Vesilesiyle Yapılabilecek Dua, Niyaz ve Zikir Çalışmaları)

SENE SONU DUASI:

Her kim, Zilhicce’nin sonunda; 13 Ekim 2015 Salı günü (Senenin son günü ) bu niyazı yaparsa Şeytan: “Biz, bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi” diyerek yüzüne toprak saçar! İşte o niyaz.

“Ey ALLAH’ım! Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum, Sen ise unutmadın… Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin…

Ey ALLAH’ım! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum… Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi! Bu sene, Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem, Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey Kerem Sahibi, kabul eyle!

Efendimiz Muhammed’e (SAV) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! ”

SENE BAŞI DUASI:

Her kim Muharrem’in evvelinde; 14 Ekim 2015 (13 Ekim salı günü akşam ezanından sonra hicri Muharrem ayının 1. günü oluyor ) bu duayı okursa Şeytan: “Biz bu kişiden ümidi kestik” der ve ALLAH ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir… (Hadis’i Şerif, Kaynak: Âlemle Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/156)

“Ey ALLAH’ım! Sen Ebedi ve Kadimsin… İşte bu yeni senedir, ben Senden bu sene, şeytan ve dostlarından korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul olmayı isterim… Ey Kerem Sahibi, kabul eyle!”

HİCRİ YILBAŞI DUALARI

Hadisi şerifte buyurulduki;” Bir kimse Muharrem ayının ilk günü (aşağıda ki ) duayı 3 defa okursa Allahu teala o kimseyi gelecek muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılar…” O dua budur.

”Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumme entel ebediyyül kadim. Elhayyül kerim. El hannanül mennan. Ve hazihi, senetün cedidetün es elüke fi hel ismete mineşşeytanirracim. Vel avne ala hazihin nefsel emmareti bissui. Vel iştigale bima yukarribuni ileyke ya zel celali vel ikram bi rahmetike ya erhamerrahimin. Vesallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain”

MUHARREM AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında (yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Namaza şu niyetle başlanır: “Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için; Allahu Ekber “Her iki rekatta: 7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur. Namazdan sonra: 11 defa: La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salevatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

MUHARREM AYI İLK GECESİ TESBİH NAMAZI

Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır :

“Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur :

1.Rekatta: 1 fatiha, 1 Ayetül kürsi,

2.Rekatta: 1 Fatiha, 1 Amenerresulü…

3.Rekatta: 1 Fatiha, 1 Hüvellahüllezi…

4. Rekatta: 1 Fatiha, 1 İhlası şerif.

Not: okunması gereken süreleri bilmeyenler bildikleri süreleri de okuyabilir. Namazdan sonra istiğfar edilir, selavatı şerife getirilir ve arkasından dua edilir.

MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ 1000 kere ihlas süresini okumak Muharremin birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlası şerif okuyanları, Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle huzuruna bu alemden kul borcu ile götürmeyecektir.

DOKUZYÜZ SENELİK NAFİLE ORUCA DENK MUHARREM AYI PERŞEMBE, CUMA VE CUMARTESİ ORUÇLARI

Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.

MUHARREM AYI BİRİ İLE ONU ARASI KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: “Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için, Allahu Ekber …

1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,

2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.

3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.

4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif  

5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.

6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur. Namazdan sonra dua edilir.

MUHARREM AYININ BİRİNDEN ONUNA KADAR 10 GÜN ORUÇ TUTMAK VE 10’UNCU GÜN AŞURE PİŞİRMEK FAZİLETLİ İBADETLERDENDİR.

Bunu yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizle cennete girecekleri ümit edilir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10’uncu günleri oruç tutmalıdırlar. Resulullah Efendimiz 9’ncu günü seferde bulunuyorlardı. O bakımdan yalnız onuncu günü oruç tutmuşlar ve ”Sağ olursak gelecek sene 9’ncu günü de tutarız” buyurmuşlardır.

MUHARREM AYI 9 VE 10. GÜNÜ TEHECCÜD VAKTİ KILINACAK NAMAZ Muharrem’in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. 10. geceleri teheccüd vaktinde rızai ilahi için 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 50 şer İhlası şerif okunur. Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hangi saatinde giriyorsa, gecenin o satinde de teheccüd vakti girmiş olur.

MUHARREM AYINDA HATMİ ENBİYA DEVAM ETMEK Bu günlerde hatmi enbiyaya devam etmeli, Bilhassa 9. günü akşamı yani onuncu gecesi muhakkak Hatmi Enbiya yapılmalıdır. http://www.sorularlaislamiyet.com/article/14699/hatmi-enbiya-nedir.html

Muharrem Ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir.

AŞURE GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR:

Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA’den rivayet): Aşure gecesi ya da kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa; Bu kişi öldüğü zaman ALLAH’u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz… Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir…

Aşure günü şu 4 rekat namaz kılanın (ALLAH’u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)

1.Rekatta; Fatiha’dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif

2. Rekatta; Fatiha’dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif

3. Rekatta; Fatiha’dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif

4.Rekatta; Fatiha’dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif

Bu namazı kılan kabir şiddetlerinden korunacak, ALLAH’u Teâlâ mahşer günü hasımlarını rıza edecek İNŞAALLAH…

Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır…

Ayrıca kılabilen aşure gecesi teheccüd vaktinde ve aşure günü öğle ile ikindi arası, her rekatta Sure-i Fatiha’dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okuyarak 4 rekat namaz kılınmalı…

Yine aşure günü kuşluk vakti aynı namaz 2 rekat olarak kılınmalı… Namazdan sonra 70 İstiğfar, 70 Salavat-ı Şerife, 70 La havle vela Kuvvete illa BİLLAHil Aliyyil Aziym söylenmeli…

Aşura günü şu dua 10 defa yapılmalı: “SübhenALLAHi mil’el-mizân…Ve müntehe’l-îlmi ve mebleğa’r-rıza ve zinete’l-Arş”

MUHARREM AYINDA OKUNACAK ZİKİRLER:

1. Gün 100 defa Esteğfirullah

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in gadir

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlâs suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alış-veriş yapılır. 41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim 33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh 66 defa İhlâs suresi

10. GÜN: Rabbiy zidniy ilmen ve fehmen ve iymanen ve yakıynen sâdıka. Ya Kuddusüt tahiru min külli suin (500 kere)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir