Rabbim, Hayretimi Arttır- 8

Rabbim, Hayretimi Arttır- 8

–  Dedikoduyu kim yarattı? Yapılmasına kim izin veriyor?

–  Toplumsal Şartlanmaları kim diledi? Allah değil mi?

–  Beş yaşındaki kıza tecavüz edildi? Kim diledi ve izin verdi?

–  Yeryüzünde acımasız cinayetlere, savaşlara kim izin veriyor?

Beden bilinci ile hakikate varılmaz. Çünkü beden kaydı beynin sonsuz- sınırsıza açık özelliklerini kapatır.

“Âdemin Dünyası” oku: http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/bilincin-arinisi/ademin-dunyasi

Cüzi İrade kavramı ile bu soruların içinden çıkamazsın!.. İrade Tektir. Tek İradenin birimden açığa çıkmasına cüzi irade diyorsan olur ama Birimin bağımsız, kendine has iradesi var diyorsan işte öyle bir şey yok. Böyle düşünüyorsan bu soruları da çözemezsin Allah Sistemini de tanıyamazsın.

Varlığın Tekliğini kavramak öyle hemencecik olacak iş değildir. Süreç ister, hazım ister.

Madem Varlık Tek, neden Allah birilerini sevmez, birilerini kınar, levmeder? (Vay o namaz kılanların haline!- Allah israf edenleri sevmez- Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez!) Bu ayetleri nasıl anlayalım? Yaratan, niye kullarını veya hallerini sevmiyor, eleştiriyor?!

Bütün bunlar insanı tek-bir-bütün olandan; Bütünsellikten uzaklaştıran durumlar ve hallerdir. Bu ayetlerde Bütünden ayıran düşünceler, haller, filler yerilir. Biz yeriyoruz. Beynimiz yeriyor bunları kendini bütünsele kapamamak için.

Nefs Mertebeleri hakikatte Beynin Özellikleridir.

Mardiyeye kadar Tenzih vardır. Mardiyede Teşbih başlar. Mülhimdeki “Enel Hak” der; yanar, Mardiyedeki “Beni Gören Hakkı Gördü” der, cennetini yaşar. İkisi arasında ciddi fark var.

Anladın mı şimdi? Allah kulunu kınıyor azarlıyor gibi gördüğün ayetler; Beynin kendi sonsuz sınırsız potansiyelini kısıtlayacak davranış, düşünce ve halleri eleştirmesidir!..

Sana, sonsuz- sınırsız potansiyelini hissettirir bu ayetler. Bu tip yermeler bunun içindir.

Birini ikaz ederken fiil kınanır, fail değil. Kişiyi kınamayız, uyarımızla ona deriz ki bak arkadaş bu hal bu tutum seni sınırsız sonsuz potansiyelinden alı koyar. İşte bu manada “Faile değil fiile buğzedilir” denmiştir.

Toplumsal Şartlanmalar?

Özgürlüğü Bedene vererek yetiştirildik. Veya topluma verdik özgürlüğü. Bedene verdiğimiz özgürlük karşımıza toplumsal olaylarda kırma, dökme, yıkma, yakma olarak çıkıyor.

Vandallık; Bedene verilen özgürlüğün topluma yansımasıdır.

Özgürlük almak değil vermektir. Diyetini ödediğin şeyde özgür olursun.

Özgürlük bedende yaşanmaz. Bedene vermekle de yaşanmaz.

Dedikodu, gıybetin yasak oluşu özgürlüğü bedene vermeyi önlemek içindir.

Resulullah eşi Safiiye ile gece bir yerden bir yere giderken köşedeki gençleri gördü. Yanlarına gitti “Bu benim eşimdir” dedi. Gençler Ama Ya Resulallah dediler. “Ola ki şeytan aklınıza başka şey getirir diye dedim” dedi.

İnsanda dedikodu olmaz! İnsansıda olur. İnsan dedikodu etmez sadece Durum Tespiti yapar.

Dedikodu insansıyı baskı altında tutar. Korku verilir ki insansılık dairesinde kalsın. Özgürlüğü bedene veremesin.

İnsan; cinsiyeti değil Mekanizmayı anlatır. İnsanda 7 sistem var. Bu 7 sistemden bakınca ayrım kalır mı? Zencide de aynı, beyazda da. Kadında da aynı erkekte de.

Mekanizmadan bakış; etiketleri kaldırır.

Mekanizmada duygu ve sevgi yok!

“Her mecazın bir tekniği, her tekniğin bir mecazı vardır.” (AH)

Mekanizma Sünnetullahtır.

Sevgi bile duygudur; bağdır, etikettir, kayıttır.

Yenilenmek için Tek Bütün olanı, Tek Kare Resmi; Büyük Fotoğrafı görmek lazım.

Yenilenme Tek Kare Resimdeki fluluğu kaldırır.

Hadisler bizim için çok önemlidir. Allah’ı anlayamazsın ama Rasulullahı anlayabilirsin. Onun için Rasulullahın Hadisleri çok önemli.

“Yahudiler olmasa et kokmazdı” (Hadis) Nasıl anlıyorsun?

Bir milleti aşağılıyor sanma! Biriktirme eyleminden sakındırıyor. Biriktirirsen, bekletirsen kokar, kokuşur. Biriktirme karakterine Yahudi demiş.

“Size ruhtan çok az bilgi verildi” (Ayet) Kime? Mümine değil Yahudi bilincine hitap ediyor. Kalkmış Müslüman hoca ve şeyh biz ruhu bilemeyiz diyor bu ayete dayanıyor. Ruh bilinir. Ruhu katman katman boyut boyut en detaylı biçimde açtı Ahmed Hulusi. (RUH İNSAN CİN)

Salâvat Okumak; Beynimizi Hz. Muhammedin beyni gibi çalıştırma antrenmanıdır. Çok önemlidir.

Kur’an bazen tümevarımla bazen tümdengelimle anlatır.

“Allah yanı sıra tanrı edinme!” (Tümden gelim)

“Ellerinizle yaptıklarınızın sonucunu yaşarsınız” (Tüme varım)

Allah’ı bilen; karşıya saldırmaz, öldürmez, sataşmaz, hata aramaz.

Tanrı kabul etme; dinleri mezhepler, tarikatler adı altında etiketler doğurdu. Etiketler uğruna savaşlar oldu.

“Neyinle Farklısın ki seçilesin?” (Ahmed Hulusi)

Düşünce değişmeden fiil ve hal değişmez! İbadetimizde tavrımızda Tekliği hissediyorsak şeriat Hakikatin ta kendisi olur.

Kur’an kendisi içinde daha iyi bir hüküm getirmedikçe ötekini neshetmeyiz demiştir. Beyin, nesh eder. Yeni bilgi gelince eski bilgi devre dışı kalır.

Değişim ve neshetme beyindeki alt programdır. “İki günü eşit olan ziyandadır” Hadisi bu sistemi anlatır. Değişim programı an ben an çalışıyor demektir bu.

“Kur’anı biz indirdik biz koruyoruz.” Nasıl koruyor? Müceddidle; Yenileyici ile.

Halife vardır; kadın- erkek yoktur. Kadınlık erkeklik binektir. Halifenin cinsiyeti olmaz!

Hz. Muhammed’in Açıkladığı Allah’a iman eden eski birikimini nesheder. Kuran zaten kendini her an yeniliyor.

“Eğer onlara bir iyilik isâbet ederse “Bu Allâh indîndendir” derler. Eğer bir kötülük isâbet ederse “Bu senin indîndendir” derler. De ki: “Hepsi de Allâh indîndendir!” Bu insanlara ne oluyor ki hakikati anlamaya yanaşmıyorlar! (Nisa 78)

Uluhiyet gözüyle bakan Hayır görür. Senden bakıyorsan Şer görürsün. Bütünden koptuğun an Seyyiat başlar.

Seyyiat (günah, yanlış, hata) kendi beyin potansiyelinden kopmandır.

Yeryüzünde en önemli şey Allah Rasülü (sav) nü sevmektir. Resul; sendeki Allah’ı sana anlatır.

“Şeytan apaçık düşmandır.” Beden sizin düşmanınızdır. Teklifleri uygulamaktan vazgeçmek beden emrine girmektir. Şeytana uymaktır. Teklifleri uygulamaktan vazgeçmeyiniz.

Nafile İbadet; bedenden seni kurtaran ve beynin özelliklerini sana açan uygulama demektir.

“Biz bir âyet hükmünü nesih (iptal) eder ya da unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin, Allâh kesinlikle her şeye Kaadir’dir.” (Bakara- 106)

“Kur’an; İnsan olduğunu unutana hatırlatmadır.” (Ahmed Hulusi)

Ayetlerin zaman üstülüğünü kavramak lazım. “Her hükmün zahiri, batını, matlaı vardır” (Hadis) Matlaını, yani doğuş kaynağını, mekanizmasını kavramak lazımdır.

Beyne dişilik ve erkeklik öğretilir. Beyin aslında bundan münezzehtir.

KUR’AN’IN RUHU:

https://www.youtube.com/watch?v=fVbv3LXITkI

SÜNNET NE DEĞİLDİR:

https://www.youtube.com/watch?v=s62OBJYRC5I

Beyin; Allah ismiyle işaret edilenin Halifesidir.

Büyük Resmi gördükten sonra detaya inilebilir, inilmelidir. Cemden sonra Fark denmiştir buna.

Varlığın Tekliğini hissetmeden yaptığın ibadet bile bedenselliğini çoğaltır, kaydını perçinler.

Hz. Ali ile Hz. Fatıma evlendiği gece yatakta aralarına yatar Allah Rasülü!.. Anlayabiliyor musunuz hikmetini?

Tekten Çoka Bakınız.

EL AFÜVV… Şirk dışında işlenmiş bütün suçların tövbesini kabul edip, affedendir. Şirk hâli yaşamında bu ismin özelliği açığa çıkmaz. Burada fark edilmesi önemli konu şudur. Suçun affı demek, o kişinin af öncesi yaşantısındaki kayıplarının geri kazanılması demek değildir. Geçmişin telâfisi ve kazası yoktur Sünnetullâh’ta!

NAHL- 101 “Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimizde, “Sen yalnızca bir iftiracısın!” dediler. Allâh neyi inzâl ettiğini daha iyi bilir! Bilakis, onların çoğunluğu bilmezler.”

Beş duyuda yaşayana beş duyu ötesi sınırsız duyular ancak mecaz ve sembolle anlatılabilirdi. Kabulü de ancak İman yollu olurdu.

Bilimin Verileri beş duyu ötesi duyuları beş duyu ile algılama düzeyine indirdi. Onun için bilimsel gelişmeleri takip edin. Dini anlamak onunla kolaylaşıyor.

Dalga hareketinde gelem gitme yoktur. Yakalam var. Dalga veriyi yakalar. Wirelesss misali. Melekler getirir diye anlatılmış dalga hareketinin bir veriyi yakalaması.

Beynin evrensel bütünlük alanından veri bilgi çekmesi Vahiydir.

BEYİNDEKİ EVREN GERÇEĞİ:

https://www.youtube.com/watch?v=x2N_O7zN_eg

Cinsiyet algısı beş duyuya göredir.

“Koca karılar cennete giremez” (Hadis) “Herkes 33 yaşında girecek” (Hadis) Beden yaşı değil o, nur bedenle, enerji bedenle cennete gireceksinizi işaret için 33 yaş demiş…

Herkes 33 yaşında olunca anne baba kalır mı?

Boğularak yanarak ölen sürekli o anı yaşar, acı hisseder.

Sarhoş olarak ölene üzülebiliriz. Secdede ölen niçin üzülelim?

Aziz Mahmud Hüdai “Bizi ziyaret eden suda boğulmasın, yanmasın” demiş. Büyük duadır. Gidin ziyaret edin.

Müminin en büyük özelliği başına geleni uzatmamasıdır. Yaşar, deneyimler, geçer. Orada takılı kalmaz.

“Ruhlarınız bedenleriniz; Bedenleriniz ruhlarınızdır” (Hadis) Dikkat et ruhu başa almış bedeni değil. Rasulullah anlatımında onun sıralamasında büyük hikmetler var.

Kuantum beyin et beyindir, et beyin kuantum  beyindir.

Yunus ete kemiğe büründüm derken bunu anlattı kendince…

Kabir azabı; ruhu bedenselleştirmekten doğar.

Tekten Çoka Bakmak. Ruhu Bilmek önemlidir.

 http://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/ruh-insan-cin

Anti çekim dalgaları açık değilse Yenilenme olmaz.

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/C/kisininceheneminmanyetikcekimalanindan.htm

Antiçekim dalgası olacak. Yeter mi? Hayır. O dalgayı çözen ve kullanana rastlayacak değerlendireceksin (Veli) Sonra da arınma çalışmaları yapacaksın.

İman Sahibi beden olmadığını hisseder, sıkıntıyı kolay atlatır.

Bühlü aşağılamayın. Önemli mertebedir. Cennetliklerin çoğu Bühl.

İstidrac ve Firavunluk; cennet için yaratılmamış olan verilen ilimden açığa çıkar.

Hilafet Yaşamı Cennet Yaşamadır. Yanmıyorsan Hilafet yaşamındasın.

“Sadaka ve Dua ömrü uzatır.” (Hadis)

Kaza yapmış, hafif atlatınca Allah Korumuş demişler. Doğrudur. Sadaka vermiştir, duası olmuştur.

Korunma Duaları, Sadaka, Dua vb astrolojik sert etkilere karşı size kalkan olur!

Hz. Ali namazda rükuda imiş. Dilenci para istemiş. Ali rükuda yüzüğünü çıkarıp vermiş. Ver! Vermek, verebilmek önemli özgürlük için!!!

Duayı ticaret yapar gibi okuma düşünerek sindirerek oku.

SÜBHANEKE ile salâta gireriz. Bu beyne, açığa çıkanla kendimi kayıtlamıyorum kodu vermektir.

Dua düşünceyi değiştirir. Düşünce de hayatı değiştirir.

“Zerre kadar sadakanın Uhud Dağı kadar getirisi” denmiş hadiste. Sonsuz sınırsız getiriyi anlatmak için Uhud Dağı kadar demiştir.

Adamın evine hırsız girmiş. Çoccuk uyanmış baba hırsız demiş. Baba; Hayır oğlum hırsız değildi evimize ihtiyacını almaya geldi, gitti demiş.. Bakar mısın kendini beden kabul etmeyen, mekanizmayı okuyanın bakışına ve anlayışına!?

ALLAH SETTARDIR. Kimde Settar? Sende Settar. Örteceksin. Kınamayacaksın.

İlim geldikten sonra bu benim fıtratım mazereti düşer. İlim fıtratın önündedir.

Birbirinize hikaye kıssa anlatmayın. Mekanizma açacak konuşmalar yapın!

İsmi resmi ciddiye alıp tıkanmayın.

“Parmağınızla birini işaret ettiğinizde hayır bile yapsanız kötülük etmişsinizdir.” (Hadis) Kınama yok, zan yok, dedikodu hiç yok. Amelin gider, kilitlenirsin.

İsme varlık vermeyin.

“Allah kıyamette isimlerinizle çağıracak” (Hadis) Adınla çağıracak diye anlama; sen kendinde açabildiğin esmalar ve manalarla çağrılacak ona göre muamele göreceksin demek bu!

Kimileri de anne veya baba adı ile çağrılacak demiş hadiste. Bu ne demek?

Duygusal veritabanı kaydında kalan anne adıyla; genetik miras birikimiyle yaşayan yenilenmeyen baba adıyla çağrılacak diye tasvir edilmiştir. İyi anla bunu.

(Bir Hakikat Meclisinden sohbet notlarıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir