Monthly Archives: Kasım 2015

Vakıa ya da Dirilmek için Ölmek

Vakıa ya da Dirilmek için Ölmek

Bez bebek gibi hissediyorum kendimi… Sanki bu beden benim değil… Tüm organlarım isyan etmiş. Beynim ayrı bir şey söylüyor, kalbim ayrı telden  çalıyor, midem onları hiç dinlemiyor. Beynimin içinde bir…Read more
Vakıa Suresi Tetkikleri- 5

Vakıa Suresi Tetkikleri- 5

Sureye dair son notlar (57- 96. ayetler) Sure zımnen şu mesajı vermektedir; “İnsan/ beyin; veritabanına/ dünyaSına misafir ettiklerinin hesabını her an verir, yaşadığı duygu durumları ile!.. Cennetimizi de, cehennemi de... Tubamızı…Read more
Vakıa Suresi Tetkikleri- 4

Vakıa Suresi Tetkikleri- 4

ÜÇ BİLİNÇ GRUBUNDAN 3.sü; ASHAB-I ŞİMAL [Meş’eme] (41- 56. Ayetler) Ve son olarak; Ashabı Şimalin Vakıa zamanı tutumları / olay zamanı aldıkları tavır ve nasıl bir bilinç haline sahip oldukları tasvir…Read more
Vakıa Suresi Tetkikleri- 3

Vakıa Suresi Tetkikleri- 3

ÜÇ BİLİNÇ GRUBUNDAN İKİNCİSİ; ASHAB-I YEMİN (Meymene)  (27- 40. AYETLER) İkinci olarak; Ashabı Yemiyndeki Vakıa zamanı oluşan değişiklikler / haller anlatılır... Bu anlatımda, bence; yıkım ve inşadan / yontunmadan bahsedilir, mecazi…Read more
Vakıa Suresi Tetkikleri- 2

Vakıa Suresi Tetkikleri- 2

ÜÇ BİLİNÇ GRUBUNUN AÇIĞA ÇIKIŞI, İLK GRUP; MUKARREBUN  (7-26. AYETLER) Ve yedinci ayette ise üç gruba bölüneceğimizden (üç bilinç halini yaşamamızdan) söz edilir... Yani, vakıa zamanı herkes gerçek değeri ile ortaya…Read more
Vakıa Suresi Tetkikleri- 1

Vakıa Suresi Tetkikleri- 1

NEDİR VAKIA? (1-6. ayetler) Vakıa; hakikat, gerçek, gerçekleri gösteren delil veya hadise gibi anlamlara gelir... Vakıa, kişiye imanını ispat etmesi için sunulan bir Sünnetullah kaidesidir... Kuranın bir üçte biri İhlâs…Read more
Rabbim, Hayretimi Arttır- 9

Rabbim, Hayretimi Arttır- 9

Düşüncende özgür ol. Bedenin hakkını ver, bedenselliğin gerekleri hususunda dinin önerilerini gözet ve koru.Düşüncende ne kadar özgür olursan ol, bu bedende yaşadığın sürece onun hakkını verecek, onu ve beyni koruma…Read more
Trenden Helikoptere Sıçramak!

Trenden Helikoptere Sıçramak!

Tren olmayın, helikopter olun! (AH) Bağdat demiryolu hattı inşa ediliyor. Sirkeci garı henüz yapılmış. Rayların saray bahçesinden geçme zorunluluğu var. Topkapı’nın bahçesi; Gülhane’den bir kısım yer alınarak güzergâha dâhil edilecek…Read more
Değiniler- 36

Değiniler- 36

BAĞLANMA ve YÖNELME FARKI İnsanoğlunun ulaşılmaz olana ulaşma hırsı, çoğu zaman onu yakınında, gözünün önünde olanı fark etmek ve değerlendirmekten mahrum bırakmıştır. Beşer tutunmaya, İnsan arınmaya sevdalıdır. Bu yüzden beşer…Read more