Rabbim, Hayretimi Arttır- 9

Rabbim, Hayretimi Arttır- 9

Düşüncende özgür ol. Bedenin hakkını ver, bedenselliğin gerekleri hususunda dinin önerilerini gözet ve koru.Düşüncende ne kadar özgür olursan ol, bu bedende yaşadığın sürece onun hakkını verecek, onu ve beyni koruma adına oluşturulmuş olan, adına Şeriat denen kurallara uyacaksın.

“Kadının Şahitliği” ve “Miras Taksimi” gibi konularda Kur’an’ın Ruhu çerçevesinde düşünürseniz vehim üretmez, emin olarak yolunuza devam edersiniz.

KUR’AN’IN RUHU:  https://www.youtube.com/watch?v=usgS_FhzJZg

S. Nesh kavramı nedir? Nesh var derken hevamıza uymadığımızdan nasıl emin olacağız?

Hadislerle hemhal olmak; Rasülullah ile hemhal olmaktır. Hadislerin Ruhunu okuyan Rasulullah uygulamaları hakkında vehme düşmez.

Neshetme kavramı bir Kur’an kavramı gibi görünse de aslında beyne ait bir işlevi anlatır bu kavram. Yeni  bilgi girdiğinde beyin, eski bilgiyi nesheder, siler, hükmünü ortadan kaldırır.

Ehli ile tanışmak; Kendin gibi düşünmemeyi kendine öğretmektir. Kendin gibi düşünmemeyi kendine öğretmek Ehli gibi ve Evliyaullah gibi düşünmektir.

İnsan kolaylaştırır; İnsansı zorlaştırır.

Neshetme; beyinde erişilen bir olgunluğun neticesidir.

S. Vahdet Şuurda mı yaşanır, hayatta mı, vücuttta mı?

Vahdet vücutta yaşanır, Vahdet şu hayatta yaşanır.

– İnsan arzda halife ama.?

Arzda (dünyada) Halife olan Davut (as) tur. (Füsüsul Hikem/ İbni Arabi) Davud as ve 99 koyun hikâyesini Kur’andan da Tevrattan da tetkik et. Dünyanın, Arzın Halifesi Davud. İnsan ise Allah Halifesi!..

S. Maide 69, Bakara 62, Hac 17 de geçen “Yahudiler, Sabiiler, Nasaradan da Allah’a iman eden, ahirete iman edenin kurtulması” meselesi nedir?

Ehline bir defasında sordum. Paris’in banliyölerinden birinde bir genç. Kur’andan habersiz, Rasulullahtan habersiz, Kilise kültürü ile yetişmiş ama Varlığın Tekliğini kavramış, Ahiret inancı ve Hesap kavramlarını da keşfetmiş, Yaşamı da düzgün, Hakka tecavüz etmiyor, dürüst yaşıyor. Fakat Hz. Muhammedi bilmiyor, İslam’ı bilmiyor, onun da kurtuluş şansı var mı? Ehli bana dedi ki “Bırak artık şu kafayı.”

Varlığı anlama ve varlıkla doğru bir ilişki kurmanın özeti La İlahe İllallah kavramında özetlenmiştir. Düşün, İslam’ın ilk şartı neden namaz değil de Tevhidi özetleyen Kelime-i Şehadet? İyi düşün bunu! Kafa, düşünce değişirse fiiler değişir. Fiillerden düşünce değişimine gitmeye kalkarsan muhtemelen tökezlersin, düşünce değişimi ile iş başlayacaksın. Esas olan düşünce ve bakış açısı. “Allah kalplere bakar”, “Müminin niyeti amelinden hayırlıdır”, “Ameller niyete göredir” ifadelerinin ruhunu anlarsan Kelimei Şehadet neden öne alındı ve   Maide 69, Bakara 62, Hac 17 nin ruhunu da annlarsın!

Beyin “Anladım” diyerek kendini kandırır. Kendi kendinizi dinlerseniz veritabanı çalışır sizi esir alır. Kendinizi değil Ehlini, Ehlullahı dinleyin ve ona göre düşünüp ona göre yaşayın.

S. Bazı insanlara niye kızarız?

Size ayna oldukları için kızarsınız. Yapamadıklarınızı, eksiklerinizi size göstermişler, size ayna olmuşlardır. Allah, hepimize “Ayna olacak insanlar” ile karşılaşmayı nasip etsin.

S. Biz değiştik diyelim, eşimizi, çocuğumuzu, yakınımızı nasıl değiştireceğiz?

Kimseyi değiştirmeyeceksin. Sadece kendini değiştirebilirsin. Sen kendini, beynini, halini, şeriat denen kurallara uyarak; özgür düşünerek kodlarsan ayna nöronlar vasıtasıyla eşin, çocuğun, yakının da dönüşür, hiç merak etme. Yeter ki sen kendini koru, arındır ve düşünce özgürlüğünün hakkını ver! Böyle kodla! “İnsanlar; değişmeden kurallar değişmez.” (Hz. İsa as)

“Günahını bilmeden, ğufran arzularsın” diyor Niyazi Mısri. Engelleri kaldırmadan koşmak istersin. Önce engeller fark edilip kaldırılacak ki varlıkla bütünleşme imkanı doğsun.

Bedeniniz en büyük avantajınız. Size en büyük armağan bu beden. Şartlanma yollu bunu kullanmak sıkıntıdır. Bunu, şeriat adı verilen kurallara uyarak ve Ehlinin önerileri çerçevesinde bilinçli kullanın. Bedeninize rıfk ile (yumuşaklıkla) muamele ediniz. (Hz. Muhammed sav)

“Din fıtratı değiştirmek için değil fıtrattaki umumi selameti açığa çıkarmak içindir. (Elmalılı Hamdi Yazır)

Dinin emir ve yasakları tekliftir, dayatma değil.

S. Dedikodunun mekanizması nedir?

Zayıf beyin, güçlü beynin dedikodusunu yaparak beslenir. Bak günahını alır demiyorum. Öyle düşünme hemen. Beslenir. Zayıf beyin güçlü beynin dedikodusu ile beslenir. Negatif gıdaya ihtiyacı vardır, negatifi o güçlü beyinden çeker. Buna; günahını almak, sevabını ve amelini bilinçsizce karşıya vermek demişler. Aslında bir beyin işlevinden, veri akışından ve alış verişinden bahsediliyor.

Beyin; veri toplar, aradığını çeker. Bir konuya odaklanın; beyin tarama yapar, sen internet sayfası açarsın karşına birden aradığın bilgi çıkar. Karşına birden görmek istediğin çıkar. Beyin tarıyor, arıyor ve çekiyor. Tesadüf değil; Tevafuk. Yani, düşündüğünü önüne getirmesi beynin.

Allah Yolunda hızlı ilerlemenin tek yolu var; Kimseye Sahip Çıkmamak!… Sahiplik korkuyu, korku vehmi tetikler.

S. Firavun suda boğuldu. Nuh kavmi tufanda helak oldu nasıl anlayalım?

Duygu tufanında, coşku selinde kaybolmak diye anla.

S. Hutbe sonunda okunan ayet var, Nahl 90. Hani şu adalet, akrabaya yardım, İyilik ayeti. Neden her hafta okunur?

Cuma günü hoca bunu okur, sonra ayet arza dağılın diyor di mi? Herkes işine gidiyor. Bak bu karşılaştırmalı bir ayettir. Dikkat et.

Muhakkak ki Allâh, hakkını vermeyi, ihsanı (iyilik yapmayı) ve yakınlara cömert olmayı hükmeder. . . Fahşadan (nefsanî davranışlardan), münkerden (imanın gereklerine ters düşen fiillerden) ve bagiyden (zulüm ve hakka tecavüz) nehyeder. . . Düşünüp değerlendirmeniz için öğüt veriyor.

Adalet; hakkını verme… Karşısında Zulüm…

İhsan; iyilik… Karşısında Münker…

Yakınlara cömertlik.. Karşısında Fahşa..

Bir durum tespiti yapıyor ayet. Böyle yaşayan da var böyle yaşayan da… Siz Dinin önerdiği çerçevede yaşayın uyarısı bu.

Bu ayetle beyinlere bir hafta, gelecek cumaya kadar, yüksek sesle, nasıl yaşamak gerektiği kodlaması yapıyor İmam.

“Allah, iki Cuma arası günahları affeder .” (Hadis)

İslam Fıtrat Dinidir. Hadiste ne demiş? Kaş almak, Dövme yaptırmak, Hadım etmek Fıtrattan değildir buyrulmuş. Bu ne demek? Bunları yaparsan beyninle bedenin arasındaki iletişimi, bağı koparırsın demek… Dikkat edin…

Bilginin fıtrata uygunluk işareti herkesçe kullanılabilir olmasıdır.

(Bir Hakikat Meclisinden sohbet notlarının son bölümüdür.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir