Hakikatin Üç Sacayağı

Hakikatin Üç Sacayağı

Bana DünyaNız`dan Üç şey Sevdirildi; Güzel Koku, Kadın , Gözümün Nûru Salat !.

Ba’na ;

– Neden taktın sen bu kelimelere bu kadar?

– Bir şeye takmış değilim. Kelimeleri garip garip yerlerinden bölerek ilginç anlamlar çıkarmaya da çalışmıyorum. Sadece soruyorum. 1. tekil şahıs ise Ben. Ve  yanına ek aldıkça Bende- Beni şeklinde değişiyorsa bu kelime, nasıl oluyor da “Bana’” ya dönüyor birden? Ben Ben Ben diye giderken BA’ na ya dönüşün sebebi var mıdır?

– Biraz daha açar mısın şunu.. dediğin şeyi anlamıyorum.

– Örnek vereyim. “Bende” kelimesi mesela… Ben’e ait anlamında iken yada “Beni” kelimesi yine kendine varlık vehmederken “BANA” kelimesinde noluyor da e’ler a’ya dönüşüyor?

– Türkçede gramer diye bir şey var, uyumlar var.

– Kelime uyumları lakırdısıyla bakacaksan keselim burada…

– Tamam devam et bakalım.

– Bana kelimesi; aslında “Yokum ama siz var sandığınız için bu görüntüyü. Ve bu görüntüye yönelimi anlamına işaretle kullanılıyor” diyorum. Ben ile gezerken birden Ba’nın sonsuzluğundan içeri giriveriyor insan diyorum. Ba’na da neticesinde bir kelime deyip geçme. Ben ile surete büründürdüğün varlık atfettiğin yapı Ba’na ile suretsiz oluyor diyorum. Bir düşün şimdi Beni ile Bana arasındaki farkı?!..

– Sen deliriyorsun, kafayı yiyorsun bence…

– Ba’nın içinde sonsuzluk var. Ben’in içinde sonluluk kısıtlılık. Beni ve Bana kelimelerini tekrar edip içinden aralarındaki farkı söyler misin lütfen ? Aynı hissi veriyor mu bu iki kelime sana.

– Evet Ben daha bedene dönük gibi… Bana ise daha derinlikli gibi sadece bir yön gösteriyor ama içinde Ego – Benlik Zannı yok gibi… Anladım ne demeye çalıştığını ama yine de garip bence.

– Gariplik ya da normallik ispatı peşinde değilim. Hadisin bir havası; iklimi; ruhu var. Ve o iklim Bu şehirden girdiğin An hissediliyor diyorum. Kelimelerle oynamak harflere anlam yüklemek peşinde değilim. Beni ya da Bende kelimeleri ile Bana kelimesi arasında hissel bir fark olduğunu düşünüyorum ama hala.

– Hadis mi tefekkür ediyorsun sen şimdi böyle?

– Bana dünyanızdan 3 şey sevdirildi diyor. Bana kelimesindeki edilgenliği görmüyor musun? “Sandığınız şey bu beden görüntüsünden ibaretse sadece o değilim” diyor.

Dünya”N”ızdan

– Devam et bakalım,   sen bakma bana, nereye varacaksın merak ediyorum.

– Dünya kelimesi hep bedensellik çağrıştırıyor bana. ve 5 duyu. “Sizin dünyanız” demekle “5 duyu ile ve bedensellikle kayıtlanan bilincinizle” demek istiyor. Dünya’da demiyor Dünyanızdan diyor. Yani yine aynı edilgenlik var “Buradayım bu dünyaya ait duyularla görüyor algılıyorsunuz ama Buraya ait değilim.” “Burayla kayıtlayamazsınız, kayıtlamayın kayıtlanmayın” diyor.

– Bana kelimesi ile doğası aynı,  iklimi aynı sanki DünyaNızdan kelimesinin.”Var gibiyim de ama aslında Yokum da” gibi geliyor insana.

– Çok şükür anlatabildim biraz. Bunları yaparken Yok’um vurgusundan ziyade “sandığınızın ötesindeyim de” gibi bir anlam çıkıyor. Teşbih yapıyorsunuz ama Tenzih’i de unutmayın diyor sanki.

– Dünya kelimesi birime hitapsa başka bir anlamı daha olamaz mı ?

– Evet Dünya eşittir Beden.

– O zaman?

– Dünyanız denilerek “Kendinizi bedenden ibaret sanıyorsunuz” deniliyor aynı zamanda. “Beden görüntüsündeyim ama Beden’den ötesiyim” işareti var burada. “Siz de kendinizi Beden sanmayın” diyor. Birime hitapsa bu. “Beden değilsin” diyor.

– Çok ilginç. Bu nasıl bir hitap böyle katman katman açılıyor?

Üç Şey

– Neden 3 sayısı peki var mı buna da bir yorumun.

– 3 birliğin ve dengenin sayısı. Sac Ayağı 3’lü olur. Biri eksik olsa devrilir yapı. O özelliğe işaretle 3 olabilir. Aslında 3 diye bir sayı da yoktur 1-1-1 vardır. Toplamı 3 etse de Bir’liği sembolize eder. Hadis’teki 3 sayısı da “Hem bu sayacaklarımın 3’ü de olmalı hem de aslında bu 3 şey seni tek bir şeye götürür” anlamı taşıyor olabilir. Ayrıca bu 3 diye gördüğün Bir’in farklı görüntüleridir sen başka başka şeyler sanırsın ama hem Tektir hem çok sanıp toplasan da seni Teke götürür der gibi.

– Buna da buldun ya bir şey, helal olsun. 4 deseydi ne diyecektin merak ediyorum doğrusu

– Sayı ya da Sayının işaret ettiği çokluk değil önemli olan. Bir anlama, bir yaklaşıma işaret edilmiş.

Sevdi(R)il(D)i

– Sen sormadan söyleyeyim hemen. Sevdirildi kelimesi de özenle seçilmiş bir kelime. Yine diğer cümlelerdeki Edilgen hal var. “Ben sevmedim Sevdirildi. Hem öyle oldu ve öyle olmasında benim bir yaptırımım yok” anlamı taşıyor hem de “Bu işlem zaman olarak oldu bitti” anlamını taşıyor.

– Sevdirilmiş deseydi çok mu farklı olacaktı anlam

– Evet çok farklı olacaktı. Böyle bir şey olmuş ama bunun farkında değilim gibi bir anlam çıkardı. Şimdi ise Sevdirildi kelimesi ile böyle bir oluş var bu da olup bitti ama ben hem oluşun hem de bu oluşun zamanının farkındayım gibi bir anlama götürüyor bizi.

– Sevdirilmiş olması neye işaret ediyor

– Yapısal özellik olarak bu kolaylaştı, durum itibariyle bu açığa çıktı diyebiliriz.

– Tekrar birime hitap gibi düşünmeye dönersek ne diyebiliriz peki?

– Birim olarak birazdan sayacağım 3 şeyi açığa çıkar kendinde, “Eğer sana takdir edilmiş ise yani programın bilgi tabanın buna müsaitse ve gerekli çalışmayı yapabilirsen bu 3 şeye yaklaş. Bu 3 şeye yoğunlaş. Bu 3 şeyi kuvveden fiile çıkar” gibi anlamlar çıkar.

Güzel Koku

– Güzel Koku hakkında ne dersin?

– Bir şey demeye gerek var mı ? Güzel Koku işte derim.

– Doğru,  sayılan 3 şey de söylendiği ve ilk algılandığı haliyle de doğrudur. Güzel Koku güzel kokudur işte. Ama ötesi var mıdır ? Onu soruyorum.

– Böyle söylediğine göre var aklında bir şeyler yine.

– Koku… Mesela “Bu işten Para Kokusu alıyorum” diyen birinin gerçekte kastettiği nedir? Ya da “Burnuma kötü kokular geliyor” diyen birinin ya da “Çıkar Kokusu” diyenin işaret ettiği nedir? Koku;  sezmek, algılamak, fark etmek demek aynı zamanda. Nasıl sezer nasıl algılar ve fark eder insan? Bir şeyi algılamanın yolu o şeyle ilgili bilgiye ulaşmak değil midir? Koku ilimdir o zaman. Güzel Koku nedir öyleyse bir birimin penceresinden bakıldığında? Kişiyi Hakikatine yaklaştıracak,   birimi Hakikatini tanıtacak ilimdir Güzel Koku. Bunun kötüsü var mı ki Güzel diye belirtmiş? Olmaz mı ? İyi ya da kötü olarak etiketlediğimiz her şey ilmin açığa çıkışından başka bir şey değildir. Kötü Koku işe yaramaz ilim aynı zamanda. Sırtta taşınan yük kötü koku.

– Kokunun diğer duyulardan farkı ne  ? Aynı fark ilimde de olmalı o zaman. Koku ilimdir diyorsan.

– İçerdedir koku. Görüntü dışarıdadır. Dışarıdaki bir cisimden göze yansıyan ışığın beyin tarafından anlamlandırılmasına görmek diyoruz biz. Oysa koku içerdedir , içerde hissedilir , duyu olarak içerde duyulur Koku. İlim de öyle değil mi ? İlim de içerdedir. Dışarıdaki ilimin dışarıda gördüğün ilimin başka bir birime ait ilimin ne faydası var sana. İçselleşmiş bilgidir insanı değiştiren dönüştüren.

Kadın

– Peki, Kadın için ne diyeceksin çok merak ettim,

– Kadın’dan kasıt Rahiym esmasıdır. Bu esmadan kasıt da üretmektir diye düşünüyorum. Koku’ ya İlim dedik. Aldık ilmi ne yapacağız sonra o ilimle üreteceğiz. O ilimle tefekkür edeceğiz,  o ilimle davranacağız, o ilimle fiil ortaya koyacağız. Hep bir üretim var gördüğün gibi. Aynı zamanda bir İrade ortaya koymaktır bu. İlimle ortaya çıkarılan eylem İrade’dir. Kadın İradedir aynı zamanda.

– Yani Koku ve Kadın temelde İlim ve İrade sembolleri mi diyorsun? Tesadüf değil yani ikisinin peş peşe verilmesi hadiste.

– Koku ve Kadın işareti altındaki manalardan biri de İlim ve İrade’dir diyorum. Birden çok anlama işaret ediyor fakat hiçbiri birbiri ile alakasız değil.

Gözümün Nûru Salât

– Salat ve Onun Göz Nuru olması ne demek peki?

– Yöneliştir Salât ve O yönelişin içindeki bir durumdan bahsediyor Göz Nuru diyerek.

– Biraz daha açarsak ?

– Göz ne işe yarar; İzlemeye Seyretemeye. Peki bir gözde Nur –Işık yoksa o göz görebilir mi seyredebilir mi?

– Hayır, tabii ki.

– Seyri sağlayan şey yani Gözümün Nuru Salât’tır diyor işte buradan hareketle. Bir tarafıyla koku ve kadından sonra verilen işaretle yani ilim ve iradeden sonra ortaya çıkacak kudret demek de değil midir bu?

– Salat yerine Namaz dersek değişir mi anlam?

– Hayır bildiğimiz Namaz olarak da kabul edebiliriz. Namazın kelime anlamı eğilmek, kulluk olarak da geçiyor. Kulluk esas itibariyle nedir? Bu söylediklerimizden hareketle o zaman. Kulluğun içinde ki Nur nedir? Kulluğun içinde ki Nur diye işaret edilen de Kudretin İnsan’dan açığa çıkışı değil midir? Kelimeyi Salat yani yöneliş dua anlamında da anlasak yine geleceğimiz nokta aynısı.

– Yani hadis ne diyor o zaman

– Algıla , ilimle ve Onun Gereğini ortaya koy ve Yönel diyor… Bu yönelişin İçinde Büyük bir güç var, Kudret açığa çıkışı var, diyor.

– Birim penceresinden baktığımızda, daha da özetlersek ne diyebiliriz?

– İlim ,İrade ve Yönelişle fark edeceksin ki Sen Alemlerin içinde değilsin Alemler sende diyor kısaca.

Sonuç

– Yönel, Yaklaş, Dua et, Eğil, Kulluğunu fark et, Namaz kıl hepsi birden tek bir kelimeyle ve tek bir hadis içinde işaret edilmiş anlayacağın. Üstelik bu yönelişin ilimle olması gerektiği ve ilmin gereği davranışlar ortaya koyarak devam ettirilmesi gerektiği ama en önemlisinin yani Göz Nurunun Namaz , Hakikate yönelmek yakınlaşmak yaklaşmak olduğunu söylüyor bence.

– Tamam güzel de.. Neye yaklaşacağız şimdi biz ya da bilgi tabanımızda neyi bulup çıkaracağız?

– Bu Hadisin ulaştığı , Hitabı duyanın bilincine göre değişir bu. (koku-kadın ve namaz)’ı ya da

 (ilim, irade ve kudret)’i ya da  (algılamayı, üretmeyi ve yönelişi) ya da (sezmeyi, tefekkür etmeyi ve An’ı) ya ada başka bir bilinç seviyesinde başka bir şeyi. 3’ü de 1 olan… Ve 1 olsa da 3 farklı görüntü de ortaya çıkıp tekrar 1’e ulaşan.

– Kafamı karıştırıyorsun. Kasıtlı mı yapıyorsun bunu?

– Hadisi algılamaya çalıştık önce sonra ürettik düşündük yaratıcı olmaya çalışarak ve tüm söylediklerimizi Ahadiyet ve birime hitapta Cem etmeye çalıştık yani Yöneldik yani Andık Kulluğumuz gereği. Bu yönelimin içinde bir Göz Nuru var. 3 şeyin yani Koku Kadın ve Göz Nuru Salât yolunda mıydık değil miydik saatlerdir. Niye karışıyor kafan?

– Şimdi daha çok karıştı. Bu hadisi anlatırken aynı zamanda onu yaşıyorduk mu demek istiyorsun?

– Evet.

– Sen şimdi Hadisi hadisin kendisi ile anlatınca Tefekkür mü etmiş oldun yani.

– Kendinden Kendine oluyor da Hadisten Hadise neden olmuyormuş ki?!

GÜVEN POLAT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir