“Predestination” (Kader) filmi üzerine…

“Predestination” (Kader) filmi üzerine…

PREDESTINTION: Allah’ın kişinin hayatı ile ilgili her şeyi önceden tayin etmesi. Takdiri ilahi, alın yazısı, kısmet, takdir, kaza, kader, yazgı, Allah’ın takdiri, öncel belirleme, nasip.

“Peki ya hayatını mahveden adamı ayağına getirebilseydim eğer yanına kar kalacağını garanti edebilseydim onu öldürür müydün”?

“Kendi kuyruğunu yiyen yılan sonsuza dek kemiriyor”

“Yumurtamı önce gelir tavuk mu”?

“Yarın yapabileceğin hiçbir şeyi dünden yapma eninde sonunda başarmışsan bir daha deneme”

“Son emir nihayet bu gün geldi. Sen bunu dinleyinceye kadar 7 yıl geçmiş olacak.”

 “İlk görevimizde son görevimiz kadar önemli her biri en son varış yerimize bizi daha da yaklaştırıyor”

Barmen barda Jane ile sohbete başlar. Tarih 6 Kasım 1970 dir. Barmen son görevi için ordadır. Hem fiyasko bombacısını durduracak hem de seçilmiş olan Jane i kendi yerine bırakacaktır. Görevli ajan; görevli veli: Bize doğuştan yetenekli diyebilirsin. Biz bu işin içine doğmuşuz demektedir (her an görevli veliler vardır.)

Jane hayat hikâyesini anlatır. 13 Eylül 1945.Geçmişi olmayan bir düzine bebekten biriydim. Başarılı ve farklıydım. Aynalara bakmazdım gördüğüm şeyden nefret etmiştim.

Bir gün yetimhaneye;

Bay Robert’sın gelir ve devlet hizmetinde eğitmek için kişiler aradıklarını Jane de de bu yeteneği gördüklerini ifade eder. (Sevebilmişsen; sevildiğindendir. Sevdirmişse; sende sevgi seyretmek istediğindendir. Sever, bildirir; seçer, oldurur.(M.D.)). ( En çok neye gülerim? Sorarlar; “Benliğimden nasıl geçebilirim?” Sen benliğinden geçemezsin yavrum. Nasipliysen ; gelirler, geçirtirler!..(M.D))

Robert’sın sorar:

Bu görevin senden ne beklediğini anlayabiliyor musun?

Uzaya seyahat edebilecek miyim?

Tabi seçilirsen evet.

Yolculukta nasıl bir rolün olacak dersin.

Kendini turist mi yoksa katılımcı olarak mı görüyorsun.(bu yolculukta ne olduğunu bilmek önemliydi kararlılık önemliydi.)

Dayanıklılıkları ölçülmüştü. Uzay seyahati için uygun olup olmadığından emin olmaya çalışmışlardı. Her konuda test etmişlerdi. Müstesna kabiliyetleri olan insanları, ailesi olmayanları annesi babası olmayanları, geçmiş ve gelecekle bağı olmayanları seçiyorlardı. Bu iş hafıza gerektiriyordu. En iyiler ve en parlaklar seçkin kişiler için bir işti.(Bu yolda ilerlemek istiyorsan anne, baba, çoluk çocuk, geçmiş gelecek kaydı, duygusallık, bağlar kişiden düşmüş olmalıydı. Bedeninden sıyrılmalıydı. Hatta cinsiyet kavramı da kişiden düşmeliydi )

Hayat hikâyesini anlatmaya devam etti. Sonunda Barmenin Robert sının gizli cemiyetinin bir parçası olduğunu öğrendi. Kendi gerçeğini görmek adına kendisiyle yüzleşmek için zaman yolculuğuna çıktılar.(insan belirli oranlarda yükselme (uruc) ile geçmişe ve geleceğe dönük görüş sahibi olmakta ve artık onun için bütün bunlar “yaşanan an” boyutuna gelmektedir.(A:H)) 3 Nisan 1963 e gittiler. (Gördü ki oradaki de kendisi. Geçmişinde değiştirmek istediği sahneyi değiştiremiyor çünkü mutlak gerçek o ve yaşanması gereken o.) Barmen 11 zamansal ajandan biri olduğunu ve suçları olmadan engellediklerini söylüyor.(Sistemin düzeni ve devamı için her an görevli veliler var) Jane nin sevgilisinin fiyasko bombacısı olmasından şüpheleniyor. Kesin olan Jane i yolundan eden başlıca engelin fiyasko bombacısı olduğunu düşünüyor. Jane de zamansal ajanlardan biri olduğunu olacağını anlıyor. Fiyasko bombacısını durdurmak için ikinci bir şansı olmayacağını düşünerek 2 Mart 1970 e gidiyor. Bombacı ile savaşıyor (aslında kendinle savaşıyor).Sonra bombayı patlatmak üzere olan bombacının yanışını görüyor ona yardım (aslında kendine yardım ediyor) ediyor 21 Şubat 1992 ye gittiğini görüyor (görüyor ki ne kadar engellemek istese de Bombacı görevini yerine getirmeyi o tarihte de devam ettiriyor. nefs görevini yerine getirmeye çalışıyor. Sistemde geçilemeyen sahneler tekrar tekrar karşımıza geliyor.) Bombanın parçasını alıyor.19 Mart 1964 de gidip Jane için kayıt yapıyor. Engel olamamasının verdiği azap ile.

Robert’sın ile konuşuyor:

Sizi tekrar görmek güzel Bay Robert’sın. Uzun süre oldu

Evet. Senin bakış açından öyle oldu sanırım. .(Allah resulleri ve takipçileri zamansızlıkta seyreder ve yaşar olaylar dizisini, dalga, dalga(A.H))

Artık sıçramadığını sanıyordum.

Sadece özel durumlarda

Elimde bomba zamanlayıcısının bir parçası var.

Kanun dışı bir sıçrama.

Artık bir önemi yok.

Her sıçrama noktası arkanda bıraktığın sorun kırıntılarını ancak bu kadar tamir edebiliyoruz. Delilik başlangıcı, bunama çok ciddi olabilir.

Onu yakaladın mı? Hayır.(yeniden denemek zorunda olduğunu düşünse de mutlak gerçek değişmiyor).

Barmen: Jane’nin işi yüzünden çok fazla acıya katlanması gerekiyor.(yaşanması gerekenler yaşanacak, ödenmesi gerekenler ödenecek, geçilmesi gerekenler geçilecek, dönüşmesi gerekenler dönüşecek, bırakılması gerekenler bırakılacak, bağlardan kopulacak, cinsiyet kaydından çıkılacak, değer verdiklerin senden alınacak)

.Robert’sın: Olması gereken bu. Gelecek olanı etkilemek için buradasın. Sen kader paradoksu yoluyla dünyaya verilmiş armağansın. (görevlisin) Tarihten ve atadan bağımsız bir sen varsın. Görevini tamamlamak ve gelecek için tohumları ekmek zorundasın.

13 Eylül 1945 e gitti. Bebeği aldı yetimhaneye bıraktı (her şeyi biliyor bombacı kendisi: nefsi de kendisi).

24 Haziran 1963 e döndü. Jane ile konuşuyor:

Seçim senindi.

Onu terketmeyeceğim.

Mutlak şeyler değişmez,

Bazı şeyler kaçınılmazdır.(kader sırrı)

Onu bulduğuna göre kim olduğunu biliyorsun ve kendinin kim olduğunu anlıyorsun. belki benimde kim olduğumu anlamaya hazırsındır.

Bu olaylar doğru sırayla gerçekleşiyor.

Üzerinde olduğun yol seni varış noktasına götürecek (yol senin yolun bu yolun değişmezleri var. Sen seçilmişsin yaşanması gerekenleri yaşayacaksın ve kendi hakikatini fark edeceksin bilinç sıçramaları ile miracını yaşayacaksın)

Robertsına götürüyor.12 Ağustos 1985.

Robert’sın ile konuşuyor: fiyasko bombacısı dışarıda. Başarısız oldum.

Robert’sın: Fiyasko bombacısı. O senin daha iyi bir ajan olmanı sağladı.

Fiyasko bombacısı olmasa bu organizasyon bu kadar büyümezdi (nefsini öldürmeye çalışma onunla uyum içinde ol. Senin tekâmülünü sağlayacak tek yanın o. O olmasa sen sen olmazdın. Sen sen olduğunu hakikatini fark etmezdin).

Bir fırsatla Mart 1975 e gider. Robert’sın verdiği belgeyi takip eder. Bakar ki bombacı kendisi. Ve görür ki milyonlarca insan ölmüş gibi gözükse de o bombacının bir anlamı var.

Kendinden şunları duyar:

Kader paradoksunun içeriği değiştirilemez,

Biz sadece kuklayız,

Her şeyi o ayarladı (düzen ve düzenin sahibi belli),

Biz bir tek birbirimize sahibiz (her şey kendinden kendine),

Beni vurursan bana dönüşeceksin, zinciri kırmak istiyorsan beni öldürme, beni tekrar sevmeyi dene.(nefsini tanı, nefsinin farkında ol nefsinle barışık ol, onu sev, nefsin ruhuna aşık olsun, nefsinle ruhun bir olsun, nefsini değil bilincini dinle, bilincinin sıçramaları seni taşıyacak hakikatine)

Jane kayıt ı dinliyor:

            Zor kararlar vermek zorunda kalacaksın

            Geçmişe tesir edeceksin.

            Geleceğimizi değiştirebilir miyiz? Bilmiyorum.

            Emin olduğum tek bir şey var o da senin başıma gelen en güzel şey olduğun. Seni fena halde özlüyorum.(Hakikatine ulaşma yolunda olmak, ilim yolunda olmak birime bahşedilen en büyük güzellik.)

KADER filminin bilincimde uyandırdıkları:

 • “Allah var İDİ ve O’nunla beraber hiçbir şey yok İDİ”.
 • Allah ilmi zamansız ve mekânızdır.
 • Dün, bugün, yarın, ezel-ebed Allah katında tek bir şeydir ve hep aynı şeydir(A.H)
 • Yaşamakta olduğumuz “şu an” Allah’ın var olup, O’nun yanı sıra hiç bir şeyin var olmadığı “an’ın” ta kendisidir.(A.H)
 • Esasen tecelli tek bir tecellidir. ”Tecelli-i Vahid” dir. İkinci bir tecelli olmamıştır. Görülen, yaşanan, hissedilen, tahayyül ve tefekkür edilen her şey bu Tecelli-i Vahid’in tafsilinden ibarettir.(A.H)
 • Orijinde tek bir boyut var. Frekans okyanusu. (A.H)
 • Sistemin ne başı vardır ne sonu vardır. .(M.D)
 • Allah adına olmayan hiçbir açığa çıkış yok tur.(M.D)
 • Kendisinin dışı kendisinin gayrısı yoktur.(M.D)
 • Kendinden kendine seyir.
 • Her şey aslına dönücüdür. (A.H)
 • İrade tektir.
 • Sistem tek bir kaderden meydana gelmiştir.
 • Sistemin işleyişi TEK in seyriyledir.
 • Kader hem ileriye hem geriye doğru etki yaratmaktadır.
 • Olan olması gerektiği gibi olmaktadır.
 • Dışarıda sandıklarında aslında sensin.
 • Her şey beynin içinde olup bitiyor.
 •  Beynimizde yaşıyoruz.
 • Yaşam senden açığa çıkanların sürekli biçimde sana dönüşünden ibarettir. .(A.H)
 • Bizden açığa çıkan her şey bize geri dönmektedir.
 • Yaşadıklarımızın hepsi bizden bizedir.
 • Kim her ne yaşarsa yaşasın takdirin açığa çıkışıydı hepsi. Mutlak irade önünde saman çöpü dahi değildik. Bu benim kaderimdi ve mutlaka yaşanacağı için yaşıyordum. Bundan başkası da düşünülemezdi. .(M.D)
 • Benim programımda olmayan benim önüme gelmeyeceğine göre “onlar” dediklerimde benmişim. (M.D)
 • Sistemde herkesin bir görevi var, olmasının bir anlamı var ve herkes kendine ve sisteme hizmet etmektedir.
 • Bilinç sıçramaları. Bilincin tekâmülü.
 • Bilinç katmanları

 Sevil DELİGÖZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir