Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 3

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 3

Hemen herkes dünyadan susuz çıkar. Ancak `Rahman, Rahim Allah adına’ diyenler hariç. (Hadis-i Kudsi)

Hemen herkes dünyadan susuz çıkar; Burada ki üç anahtar kelime dünya, su ve çıkmak kelimesidir. dünya kelimesi ile işaret edilen bedensel boyut, düşük frekans diyebiliriz.Su kelimesi ile işaret edilen ise ilimdir.Çıkmak kelimesi ise ölüme işaret eder yani boyut değiştirmek yani madde aleminden madde ötesi aleme geçmeye işaret eder.

‘’Hemen herkes madde aleminden ilimsiz madde ötesi aleme geçer.Ancak Rahman ve Rahim olan Allah adının manasını idrak eden bunu yaşayanlar hariç! ‘’

Hakikatini fark edemeyen insan yani ilimsiz madde ötesi aleme geçen insanın Kur’an’da dilenişi ;

Yasin suresi

51-) Sur`a nefholunmuştur! Bir de bakarsın ki onlar kabirleri hükmünde olan bedenlerinden çıkmış, Rablerine (hakikatlerini fark etme aşamasına) koşuyorlar!
52-) (O vakit) dediler ki: “Vay bize! (Dünya) uykumuzdan kim bizi yeni bir yaşam boyutuna geçirdi? Bu, Rahmân`ın vadettiğidir ve Rasûller doğru söylemiştir.” (Hadis: İnsanlar uykudadır, ölümü tadınca uyanırlar!)

Fecr Suresi

21-);Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde,
22-) (Ölümle) Rabbin (hükmü) ve el Melek (kuvveler) saf saf dizildiğinde,
23-)(İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya`yı kuşatır)! (İşte) o süreçte, insan hatırlayıp düşünür… (Fakat) Zikra`nın (hatırlamanın) ona nasıl faydası olur (beden – beyin yok artık ruhu geliştirecek)?

24-) “Keşke hayatım (şu yaşamım) için önceden yararlı şeyler yapsaydım!” der.

BismillahirRahmanirRahim;

”Varlığımdaki Allah’ın güçleri ile bu işlere başlıyorum” -“Varlığımın hakikatı olup “Allah İsmiyle İşaret Edilen”in Rahmetiyle üretiyorum; ki bu rahmet, bir yönüyle acıyla karışık olsa dahi neticede sırf nimettir, mutluluk getirir!”-Esmâ’sıyla (muazzam, muhteşem, mükemmel özellikleriyle) varlığımı yaratan, ismi Allâh olan, Rahman  Rahıym’dir!-Rahman ve Rahim olan ALLAH “nâmına-adına”… Yani, “ALLAH” isminin işaret ettiği varlığın vücudu ile kaim olan varlığım, O’nun Rahmeti olarak bu işi meydana getirmektedir!.-Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın özellikleri ve kudreti ile, hikmetinin eseri olarak, O’nun nâmına bu işe başlıyorum!. Farkında ve idrâkındayım ki gerçek fail O’dur!. O istemiş olduğu için benden bu fiil çıkmaktadır!-ALLAH’ın RAHMAN ve RAHİM olmasının sonucu, yeryüzünde halife olarak varolan benden çıkan şey O’nun nâmınadır!. Ben olarak, benliğimle değil, O’nun esmâsıyla mücehhez, O olarak yapıyorum bu işi!.-Fiilimin ardında, O’nun Zâtı; O’nun ilmi; O’nun iradesi; O’nun kudreti ve O’nun hikmeti mevcuttur!-Ben bir “hiç”im; Allah’ın Hay isminin mazharı olarak hayatım O’na aittir; “İlim” sıfatının mazharı olarak şuur ve ilim bende zâhir olmaktadır; “MÜRİD” olduğu için iradesiyle bende istek ortaya çıkmakta; ve nihayet kudretiyle, başladığım iş oluşmaktadır!.} (A.H’de kavramlar )

Ölmeden önce ölünüz(hadis)

Hadisin işaret ettiği manayla ilişkilidir besmelenin manasını yaşamak aynı zamanda ölmeden önce ölmeye yani hakikatini anlamaya beden boyutundan halifelik boyutuna geçmeye işaret eder.

Ancak RAHMAN  RAHİM  ALLAH adına diyenler hariç;

Besmeleyi yaşamak en büyük farkındalıktır ki kişinin benliğinden, bedenselliğinden ve vehim kuvvetinden sıyrılarak özünde ki Rahman ‘ın rahmetiyle ve özündeki rahim  ile o işi yoktan var eden O’dur. Bu sistem bende böyle işlediği gibi dışarıda var sandığım hayal dünyamda da böyle işler nereye baksan Rahman ve Rahim ordadır. Bu farkındalıkla yaşamak neticede cennet yaşantısıdır.Hadiste işaret edildiği gibi bu manayı idrak edenlerdir kurtuluşa erenler !

Yaşantımız bu mana üzere olsun Selam ve Dua ile…

Emre

Dünya şuan içinde bulunduğun ruh hali, Senden açığa çıkan bir fiil, 5 duyu ile kayıtlı yaşadığın her an DUNYANDA’ sın devamında susuz çıkman b sırrınca iman edemeyişinin getirdiği haller ve davranışlardır. Kendini Haktan ayrı bir varlık olarak görmen ve ona göre fiiller açığa çıkarmandır susuz çıkmak. Başka bir bakımdan iseDünyadan çıkmak tabiri, Bedeni fonksiyonları yitirip atomik boyutunun parçalanması yani boyut değiştirmen, ahirete intikal etmendir. Peki, susuz gitmek? Susuz çıkmak nedir? Buradaki su hakikatini yaşamanı sağlayacak ilimdir. Peki, bu ilim nedir? Besmele B-ismi-Allah-rahman-rahimdir. Besmele senin kendi kitabını okumanın anahtarıdır. Besmele çekilmez yaşanır, nasıl yaşanır peki bu? Allah isimi ile işaret edilen varlığın vücudu ile kaim olan varlığım Rahmaniyeti ve Rahimiyeti ile her daim, her fiili açığa çıkartmakta. Ben benliğim ile değil onun esması ile O olarak yapıyorum, açığa çıkan fiilimin ardında onun zatı, onun ilimi, onun kudreti mevcut. Ben bir ”HİÇ” im Diyenler ve böyle yaşayanlar hariç… Onlar Kevser havuzundan kana kana içenlerdir.

İbrahim

Birim beyninde yarattığı dünyasının farkındalığına ancak Rahman Potansiyeli ve  Rahim –açığa çıkarma özelliği ve Allah ismi ile işaret edileni tanıması suretiyle varır. Bu tanıma süreci de ancak ilimle olur. Bu hadis aynı zamanda besmeleye yani Rahman ve Rahim özelliklerinin Allah ismi ile işaret edilen olduğunu ve bu yapının B sırrınca birimin derununda var olduğunu işaret eder.Tüm bu döngü ilimle fark edilir yada bu döngünün farkındalığının adıdır İlim…

Güven

Hemen herkes dünyadan susuz çıkar. Hemen herkes: Tamamına yakın olarak da diyebiliriz. Kaç milyon tane spermden, bir iki üç hadi bilemediniz dört tanesinin varlık sahasına imzasını atmasıdır bu. Hemen herkesten geriye kalanların dünyayı tozu dumana katmasıdır. Dünya denilen alçak frekansa kim uyumlanabilir sahi? Kim koyar kendini bu hapishanenin içine, üstelik de bile bile? Kim vazgeçebilir özgürlüğünden? Ha burada önemli nokta şudur ama: Kendi hakikatinden bihaber olmadan? Cennetlerden vazgeçip gelmek bu cehenneme hangi er oğlu erin harcıdır? 

İnsan suretinde yaratıldık diye de hemen insan mı olduk sandık kendimizi? Böyle yapması, Rahmanın bize merhametidir alıp da Rahmine katması. Rahmi ile sarmalayıp sarmalaması.

SU ne idi peki? ‘’ O hakikat bilgisini inkâr edenler görmediler mi ki (atom altı boyutuyla) semâlar ve arz birleşik idi de biz onları (algılayıcı kuvvelerin yoğunlaşmasıyla) yarıp ayırdık! Her diri şeyi sudan (H2O) oluşturduk. . . Hâlâ iman etmiyorlar mı?  ENBİYA 30

Susuz çıkar diyor. Yani dirilmeden, ölü doğum olur diyor. Zaten milyonlarca spermden çok azı hariç daha rahme bile giremeden yok olmadı mı? Girenlerin bazıları ise, bu lütufun farkında olmadığı için, belli bir süre sonra ölü olarak bıraktı kendini rahmin kollarında. Korktu muhtemelen yeniye doğmaktan. En başından tekrar girdi kendine götürecek bu döngünün içine, sil baştan. Rahim suyunun içinde AB-RAHİM olamadan göçüp gitti böylece. Dirilemedi, İLİM İDİ AMA RUH ÜFLENEMEDİ.  Bilgi kaldı sadece de kelam olup güzelliğini fark edemedi. Aşka gelip dansını seyredemedi.

Yasin bedensel ölmüş olan cesede değil; ölü kalplere okunması içindir der ehli. Kalpten kasıt, hiçbir dilde tam karşılığı olmayan hayatiyet ve kayyumiyetin birliği olan varlık noktasını aşikar eden kaynağından fışkırtan gönüldür aslında. Ölü kimdir bu durumda? Beş duyu kaydı ile oluşturduğu dünyasına hapis olan ve kendini bu dünyasının kahramanı zan edenlerdir. ‘’ İşte bunlar, Allâh’ın, kalplerini, işitme (algılama) kuvvelerini, basîretlerini (değerlendirme kuvvelerini) kilitlediği kimselerdir! Onlar kozalarında yaşayanların ta kendileridir! NAHL 108

Ancak `Rahman, Rahim Allah adı ile’ diyenler hariç. Rahman rahim Allah demek besmele olmaktır. Varlığımın farkındayım, doğmadım, ölmeyeceğim, eşi ve benzeri olmayanım demektir. Önce varlık sonra farkındalık en son olarak da kelam olarak titreşip, kendini yaymaktır. Önce ve sonra sadece bu manaların farklılığını işaret etmek içindir. VARIM, BUNUN FARKINDAYIM, HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURCAKMIŞ ŞAŞARIM diyeni sezmektir. Beş duyuyu, veritabanı, çarkı felekleri emrine amade secde ettirmektir. ÖLMEDEN EVVEL ÖLENLER, `Rahman, Rahim Allah adı ile’ diyenlerdir.’’ Bu dünyada kör olan, ahrette de kör olanlar.’’ Dünyadan susuz (dirilmeden) çıkanlar, aşksızlığa mahkûm olanlardır. Aşk, tüm sınırları, sınırsızlığa çeviren haşyetli bir hükümrandır. Kendisinden daha çılgını olamayacağını bildiğinden, zincir vurma gafletinde olanlara bu bir meydan okumadır.  ‘’ “Evet! Kalpler, Rahman’ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.” H.Ş 

SONUÇ OLARAK:RAHMAN OLARAK HİBE EDİLMİŞ OLANDIR, BEYNİM OLAN HAKİKATİM. VE O BEYİNDİR Kİ, KENDİSİNE OLAN AŞKINDAN CEZBE HALİNDEDİR. SEYRETMEYİ DİLEDİĞİ CEMALİNE AYNA OLSUN DİYE, İNSAN SURETİNE GİRMİŞ BİR SILA-İ RAHİMDEDİR.

Ey insanlar, sizi tek bir nefsten (benlikten) yaratan (bütün beyinlerde tek bir “BEN” kavramı vardır. Bu “BEN” daha sonra beynin açılımlarına göre çeşitlenen özelliklerle farklı “benlik”ler hâlini alır. Ki bu oluşmuş “benlik”tir. Ana “ben” ise tektir orijin “ben”dir. A. H. ) ve ondan da kendi eşini (bedensel benlik) halk eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın üretip (Dünya’ya) yayan Rabbinizden korunun! Korunun O Allâh’tan ki, siz O’nun hürmetine (kişinin hakikatinin Esmâ olması sebebiyle hakikatte Allâh’tan) ve de Rahıymlerin hatırına (Esmâ mertebesinin oluşturduğu insanî hakikat dolayısıyla) birbirinizden istersiniz. Çünkü Allâh, Esmâ’sıyla sizi her an kontrolünde tutandır (Rakıyb’dır). NİSA-1

Arapça aḳribāˀ أقرباء  “yakınlar” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳrb kökünden gelenḳarīb قريب  “yakın” sözcüğünün çoğuludur .

SILA-İ RAHİM hangi akraba ile bağları sıkı tutup yakın olmak dersiniz?

Meryem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir