Uyandırma Servisi

Uyandırma Servisi

Essalatü hayrun minen nevm; SALÂT UYKUDAN HAYIRLIDIR. 

Uyku halinden uyanıklığa geçiştir salât. Çokluk halinin ve vahdet algısının dahi, hayal, vehim olduğunu basiretle görüp aslına yöneliş halidir salât.

İlim bir nokta idi cahiller çoğalttı. Namaz cehaletten kurtuluştur.

Hz. Ademin şeytanına kanması, cennet yaşamında ikileme düşmesi

Hz Yunusun insanlara kızıp ikileme düşmesi

Maun suresi 4-5 ayetlerinin muhatabı olarak namazlarından gafil olmuşlardır

Tövbeleri ise

37-) Fetelakka Ademü min Rabbihi kelimâtin fetâbe aleyh* inneHU HUvetTevvaburRahıym;

Âdem, Rabbinden (beynindeki Esmâ mertebesi boyutundan) gelen ilim ile -kelimeler-(yapmaması gerekeni fark edip, kendisinden açığa çıkan vehmine tâbi olma hatasını itiraf edip) tövbe etti. Tövbesi kabul edildi. Şüphesiz ki HÛ; O, tövbeyi kabul edip Rahıymiyeti ile bunun güzel sonuçlarını yaşatandır.

87-) Ve Zênnuni iz zehebe muğadıben fezanne en len nakdire aleyhi fenada fiyz zulümati en lâ ilâhe illâ ente subhâneKE inniy küntü minez zâlimiyn;

ZünNun (Yunus)… Hani kızarak çekip gitmiş ve kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti! Nihayet karanlıklar içinde: “Tanrı yok (benliğim yok); sadece Sen (hakikatimi oluşturan El Esmâ mânâların)! Senin (Esmâ mânâlarını açığa çıkaran olarak bu işlevimle) tespihindeyim! Muhakkak ki ben zâlimlerden oldum” diye yönelmişti.

Bu yöneliş uykudan uyanmadır, salâttır, gafil olmamadır. Resülullah günde en az 5 vakit salât dedi. Bu yöneliş uykudan uyanmadır, salâttır, gafil olmamadır.

Aslında 5 vakit değil. 50 vakit dedi!

Şimdi biz buradaki öneriyi namaz olarak anlarsak, hiç 50 vakit namaz olur mu? deriz.

Olmaz tabii. Ya ne?

Salât:  Şirke yer vermeksizin Sadece Allaha dönük fiil ve hisler…

Namaz ise: sadece ruhuna ve bedene yönelik Salâtın bir yansıması…

Namaz çok faydalı, içinde oruç dua tefekkür zikir abdest hepsi var.

Bu yüzden genelde vakit deyince namaz anlaşılır. Ama değil.

Resulullah “günde en az beş defa Allaha Yönel!!” Diyor…

Ki sonunda bu 50 vakte çıksın!

50 vakit namaz değil.

Ya ne!

Salât.

50 vakit namaz olmaz. Ama daimi Salât olur

5 vakit en az günde Allaha dön…

Ama!

Zaman ve ortam varsa namaz ile veya tefekkür ile veya okuma ile veya zikir ile dua ile

Anı yaşa.

NAMAZIN aslı iki rekâttır.

1.REKÂT DÜNYANDAN VAZGEÇMEKTİR…

2.REKÂT BEN İNDEN VAZGECMEKTİR.

VAKİT NAMAZLARINDA BAZI REKÂTLARIN İKİDEN FAZLA OLMASI DÜNYASINDAN VE BENİN DEN VAZGEÇEMEYENİN VAZGEÇME ÇABASIDIR.

Rabbim daimi salâtı yaşamayı nasip etsin.

Ben 2011 de yaptığım ilk umre ziyaretimde daimi salât içinde olduğum o güzellikleri tekrar yaşatmasını diliyorum.

2011 yılının nisan başında umre için niyet etmiş ve tur şirketi ile de anlaştıktan sonra büyük bir heyecanla hazırlıklara başlamıştım, Hz. resulullah ile buluşacağım, kabeyi görecem, sahabelerin kokusunu hisedeceğim, günü iple çekiyordum.

O gün geldiğinde bütün hazırlıklar tamamdı; bütün dostlara veda edildi, helallikler alındı, mal, mülk, çocuk, eş, iş hepsini arkamda bırakıyordum;

SALÂT a TEKBİR getirirken

ALLAHU EKBER  dercesine,

Allah dan gayri her şeyi, elimin tersiyle arkama aldım.

Bir de kefen misali, ihram giyildi; saç taranmaz, kıl koparılmaz, koku sürülmez, tırnak kesilmez, hiç bir canlıya zarar verilmez, ölmeden önce ölümü tatmaktı sanki,

Cansızlığı deneyen canlı gibi elsiz ve dilsiz,

Dünyaya azami olarak yabancılaşma çabası,

Zaman denilen bir kavramın artık kıskacında değildim. Hakikatim ile baş başa idim.

Yaklaşık dört saat sonra Cidde havaalanındaydık, karşımıza çıkan bazı meşakkatleri de  bir engel olarak görmüyordum, bütün amacım, arzum, O’na Beytullaha ulaşmaktı. Otobüslerle Mekke ye geldiğimizde eşyalarımızı bırakıp hemen Kabe ye yöneldik.

Hoş geldin kulum diyen rabbime

Lebbeyk işte davetine icabet ettim huzuruna geldim

Avludan içeri girince, merdivenlerin başında, rehberimiz bize şunları söyledi: “Az sonra Kâbe’yi göreceksiniz. Kâbe’yi görünce yapılan dua kabul olur. Şimdi herkes gözünü kapasın… Gözü kapalı hâlde birbirinize tutunarak birkaç metre yürüyeceksiniz ve sonra gözünüzü açtığınızda, karşınızda Kâbe’yi göreceksiniz. O anda nasıl dua etmek istiyorsanız, şimdiden buna hazırlanın; Az sonra rehberin, “Gözlerinizi açabilirsiniz.” demesiyle birlikte, karşımızda Kâbe’yi gördük

Hakikatin ve tekliğin sembolü, kabe dimdik karşımdaydı, KIYAM daki insan gibi. Bir yapının, insan ruhu üzerinde bu kadar etkili olabileceğini o güne kadar hiç düşünmemiştim.

Allah’ın Celâl sıfatının tecelli ettiği mekân, İnsanın insan olarak değer kazandığı mekan, Makam, mevki ötesi bir eşitlik, tek kimlik, Bütün farklılıkların eridiği, eşitliğin ortaya çıktığı mekan.

RÜKU ya gitmiş gibi, acizliğimin, kulluğumun farkında olarak tavafa niyet edip, hacer ül evsedin karşısına geldim,

TAHHİYATTA  selamını aldığım gibi, Selamını aldım Rabbim, Hacer-i Esved’e “Bismillah i Allah u ekber  diyerek, tavafa başladım.

SECDE, misali tavaf, insanın içine doğru, kendi özüne doğru gerçekleştirdiği soylu bir yürüyüştür, Sevgili Peygamber’in ifadesiyle “anadan doğduğu günkü gibi” olmaktır tavaf.

Yedi tur bitince İbrahim makamında Rabbim! Bildiğim-bilmediğim, bütün hatamı, günahımı pişmanlığımı samimiyetle itiraf ediyorum, azametinin, merhametinin, rahmetinin, affediciliğinin, terbiye ediciliğinin de farkındalığıyla   ŞÜKÜR SECDESİ yaparcasına şükür namazımı kıldım.

Safa ve Merve

Safa; doğumum

Merve; yeniden bas oluşum

VE MEDİNE CEMALİN MERKEZİ

Sevgililer Sevgilisi’nin  başucunda olmak, aşkın la ölmeye geldim dercesine.

Mermer döşeli geniş bir avludan mescidi nebeviye girdik; cennet bahçesine girer gibi, efendimizin şöyle bir hadisi var; benim evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir, şu anda bana cennetin bütün kapıları açılsa, girmek ister misin denilse, ben cennete girme yerine, burada Allah Resulü nün yanında kalmayı tercih ederdim.

Ravzada öğlen namazını kıldıktan sonra, yeşil kubbenin olduğu yere geldim, işte o nun huzurundayım, dimdik KIYAM da dururcasına, insanlığın efendisi ve Allah ın sevgilisi, resülullahın hz. Muhammed sav. In yanındaydım, mekan buharlaşıyor, beş duyu artık çalışmıyor, hissettiğim tek şey AŞK eller havada kalpler aşk ta esselamu aleyke ya resulullah.

Salat, dua, oruç, paylaşım,zemzem, tefekkür, tezekkür, Hamza, Hatice, Ebu Bekir, Uhud, Hira, Rab bim  daimi salat halini yaşatan bu hali herkese nasip et.

AYRICA NAMAZ

EMMARE nefis yaşantısı içinde olanın;  yani dış görünümü insan gibi olanın, ama yaşadığı hayat itibariyle, hayvan olanın; şirk, zulüm, küfür, yalancılık, tanrı edinme, kibir, cimri, kıskançlık ve öfkesinden azat etmesidir.

Azat olan KIYAMA durur, ALLAHU EKBER der; yaşadığı her an ın bir üstünün olduğunun idraki ile bir üst bilince geçişidir allahu ekber, LEWEL tuşudur adeta,

LEVVAME nefistedir artık; Gaflet uykusundan uyanır ve gerçekleri fark edip, işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyar ve tövbe etmeye başlar ve ibadet eder

Ayakta fatiha ve bir sure okuruz; bu İLMEL YAKIN lıktır aynı zamanda. İlmel yakin, adından da anlaşılacağı üzere Allaha ilim ile kuran ile yakınlık elde etmektir. Henüz dalalette olan, ikilik içinde olan, zanna dayalı yaşayanın, davete icabetidir, KIYAM  Bu idraki yaşayan bir üst hali yaşamına geçirmek için ALLAHU EKBER der ve RUKU ya eğilir.

RÜKÛ; ilmin getirini hayata geçiriş, acziyetini hissetme, AYNEL YAKIYN, biliyorum ki ben yokum, sen varsın ama bu bilgi varlığımı ortadan kaldırmaya yetmiyor, bundan dolayı beni bağışla anlamı taşır! MÜLHİME nefisdeki ayakların kaydığı yerdir.

Tekrar KIYAM a kalkma, ölmeden önce ölmeye niyet etmedir, dünyaya ait ne varsa hepsinin sıfırlandığı noktadır. İçi rahat, şüpheleri kalmamış, hakikati anlayarak tatmine ulaşmış, MUTMAİN NEFS olmuştur; tanrı edinme, kibir, cimrilik, hased, kıskançlık, ihanet, öfke, sıfatlarının bittiği makam.

Bu idraki yaşayan artık cennetle müjdelenmiştir, ama âdem olan ne cennet ister ne huri o nda yok olmak ister o nu yaşamak için ALLAHU EKBER der.

SECDE eder; RAZİYYE NEFS İ yaşar, insani niteliklerin yerini rahmani özelliklere bırakmıştır. Varlığının yokluğunu, yalnızca Allah esma sının var olduğunu itiraf etmek. Ben yokum sadece Allah var bilinci. Bu aynı zamanda HAKKUL YAKIYN lıktır. Arz ın arşın birleştiği tek olduğu makam. Selamlar

Bayhan AY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir