Hadisi Kudsi Tahlilleri

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 12

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 12

Allah-ü Teâlâ Âdemi Kendi Sureti Üzerine Yarattı. Allahu Teala Kur’anda insanı en güzel bir şekilde var ettiğini bildirmekte. “Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm.” 95/Tin-4 Burada insanın yaratılmışlığından haber edilmekte.…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 11

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 11

İşlerinizde Sıkıştığınız Zaman "Kabir Ehli"nden Yardım İsteyiniz. (Hadis-i Kudsi) Allah insanı halife olarak yarattı, potansiyelinde halifelik olan İnsan, insanlık merdiveninin hangi basamağında olacağı kendine yüklenen programla belli olan varlık... (Diğerlerinden…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 10

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 10

Her Kim Allah İçin Olursa... Allah Onun İçin Olur. (Hadis-i Kudsi) Amellerini (fiilerini) ne amaçla yaptığını sorgula. Yani niyetini gör. Niyetinde Rıza-i İlahi mi, yoksa nefsin mi (benlik – çıkar…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 9

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 9

Ben, uğrumda kalpleri kırık olanların yanındayım... (Hadis-i Kudsi) Kendi Hakikat yolculuğunda ister Aşk yollu ister ilim yollu bazı hissedişleri yaşayan birim oluşan halin büyüklüğü- etkileyiciliği karşısında kendi birimsel zanına dayalı yapısının aslında…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 8

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 8

Sefere çıkınız; sıhhate erer, ganimet bulursunuz. (Hadis-i Kudsi) Benliğinizden geçmeye, kendi gerçeğinizi aramaya, kendi gerçeğinizi sorgulamaya, hakikatinizi bulmaya ilim yolculuğuna çıkınız. Bu yolculuğa çıkarken asıl cihat olan nefsinizle mücadelenizi gerçekleştirip…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 7

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 7

O mümin ki insanlar arasına girer ve onların eziyetlerine sabreder; bu o müminden hayırlıdır ki, insanlar arasına giremez ve eziyetlerine sabredemez. (Hadis-i Kudsi) Ayı seyredecek kimse olmasaydı, kesinlikle ay da…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 6

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 6

Yüceliğine yüce, mübarekliğine mübarek Allah, geceleyin dünya semasına nüzul tecellisi eyler ve buyurur: Yok mu tevbe eden? Ki, onun tevbesini kabul edeyim.  Hani duacı? Ki, onun duasına icabet edeyim. Bağış…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 5

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 5

Allah-ü Teala Şöyle Buyurdu: Ey Ademoğlu, Seni Kendim İçin Yarattım. Eşyayı da Senin İçin Yarattım. O Halde Kendim İçin Yarattığımı, Senin İçin Yarattığımın Ayarına Düşürme. (Hadis-i Kudsi) Değersiz insan yoktur,…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 4

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 4

Salacağınız bir ip, sizi mutlaka Allah'a ulaştırır... (Hadis-i Kudsi) "Hep birlikte varlığınızdaki Esma hakikatine(Uzanan) Allah ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin"  Ali İmran suresi 103.Ayet, SALACAĞINIZ kelimede çoğul bir ek var salacağın…Read more
Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 3

Hadis-i Kudsi Tahlilleri- 3

Hemen herkes dünyadan susuz çıkar. Ancak `Rahman, Rahim Allah adına' diyenler hariç. (Hadis-i Kudsi) Hemen herkes dünyadan susuz çıkar; Burada ki üç anahtar kelime dünya, su ve çıkmak kelimesidir. dünya…Read more