Tefekkür

Trenden Helikoptere Sıçramak!

Trenden Helikoptere Sıçramak!

Tren olmayın, helikopter olun! (AH) Bağdat demiryolu hattı inşa ediliyor. Sirkeci garı henüz yapılmış. Rayların saray bahçesinden geçme zorunluluğu var. Topkapı’nın bahçesi; Gülhane’den bir kısım yer alınarak güzergâha dâhil edilecek…Read more
Değiniler- 2

Değiniler- 2

SIRADANLIK- SEÇİLMİŞLİK Sıradan mısın seçilmiş mi? Etiket, unvan, şekil, suret, paye gözünde değer taşımıyor mu? Görünenden çok arka planını ele alabiliyor musun?! İnsanlar yanlışlarından çok doğrularından yanmaktadır. Sıradan insanlar yanlışlarının,…Read more
İnce Tel

İnce Tel

Saklı Kudret baslıklı yazımızla Yunus’umuzun bir dörtlüğündeki sırrı okumaya çalışmış; teslimiyetin kudret içeren muhteşem potansiyelini fark etmiştik. Teslimiyet, sabır, yada zirve haliyle yorumsuz seyir; hakikat menziline boyutlar katan önemli kavramlar. …Read more
Değiniler- 1

Değiniler- 1

ALIŞKANLIK Önce iradeli başlasa da zamanla bağırsak beynin güdümüne girerek akla yer bırakmazsızın sürdürülen algılama ve uygulamalara Alışkanlık denir. Bir şeyin alışkanlık halini alması; onun bilinçte aklı devre dışı bırakması,…Read more
Yemin Olsun İkiz Kardeşine ki; Sen Resullerdensin!… (5)

Yemin Olsun İkiz Kardeşine ki; Sen Resullerdensin!… (5)

Mehmet Doğramacı

Mehmet Doğramacı

(Yasin Suresi “özde anlama” çalışması… Bu çalışma ne bir tefsir, ne bir te’vil, ne de bir ayet yorumudur. “Kur’an’ı sana inzal olur gibi oku”, uyarısı; “Kur’an İnsanın İkiz Kardeşi” Nebevi Gerçeği çerçevesinde sadece bir yaklaşım denemesidir.)

37-) GECE DE ONLAR İÇİN BİR İŞARETTİR! ONDAN GÜNDÜZÜ (IŞIĞI) ÇEKERİZ DE HEMEN ONLAR KARANLIK İÇİNDE KALIRLAR.

Bu ayetten itibaren ÇİFTER anlatımlar görüyoruz. Yani ÇİFTLERİN YARATILMASI diye önceki ayette işaret olunan açığa çıkışa ilişkin misaller geliyor önümüze geceye- gündüze, güneşe- aya ait tasvirlerle.

Çiftler kavramının YARATMA kelimesi ile gelişi; bize göre İNSANIN KENDİ HAKİKATİNE dair derin bir uyarı!… Bunun açıklamasını konu sonuna bırakıp gece- gündüz kavramlarını tahlil edelim.

Gece; bilinen anlamından daha özde düşünülürse insanın Düşünce Boyutu, gündüz düşüncelerin suretlere bürünerek açığa çıktığı Fiiller Boyutudur. Gece; salt, açığa çıkmamış Esma Manaları; gündüz suretlerle kendini gösteren Ef’al Alemi.… Read more

Yemin Olsun İkiz Kardeşine ki; Sen Resullerdensin!… (4)

Yemin Olsun İkiz Kardeşine ki; Sen Resullerdensin!… (4)

Mehmet Doğramacı

Mehmet Doğramacı

(Yasin Suresi “özde anlama” çalışması… Bu çalışma ne bir tefsir, ne bir te’vil, ne de bir ayet yorumudur. “Kur’an’ı sana inzal olur gibi oku”, uyarısı; “Kur’an İnsanın İkiz Kardeşi” Nebevi Gerçeği çerçevesinde sadece bir yaklaşım denemesidir.)

30-) HÜSRAN ŞU KULLARA! KENDİLERİNE BİR RASÛL GELMEYE GÖRSÜN, HEP ONUN BİLDİRDİĞİYLE ALAY EDERLERDİ.

“Şehrin uzak tarafından koşup gelen adam”ın açtığı sürecin benlik ve bilince ait eski binaları yıkacak bir açılım olduğunu 28-29. ayetlerden anlamış idik. 30. ayette de o sürecin nasıl ve nelere dayanarak başladığı anlatılıyor.

Şöyle ki; hüsran yıkım demektir. Hitabı hep içeriden okumaya gayret ettiğimiz için HÜSRAN ŞU KULLARA hitabını HÜSRAN BAZI TUTKULARA, ALIŞKANLIKLARA diye ele alacağız. Kulluk; bir yönüyle kölelik olduğu için, kölesi olduğumuz, kulluk ettiğimiz bazı alışkanlıklar, perdeler, şartlanmalar, yargılar, değerler; Rasülün hitabı alındıktan sonra yıkılmaya mahkum olacaklardır!..… Read more

“Nasıl Arınırım?” yada Azaptan Çıkış!

“Nasıl Arınırım?” yada Azaptan Çıkış!

Merhaba Can Dostum,

Merhaba Azizim,

Merhaba Yâr-i Ğârim;

Selam olsun Alemlerin Efendisine,

Salat olsun Ona, Âline ve Ehl-i Beytine…

Selam olsun Ehline, Ehlullaha…

Selam olsun Allah Dostlarına…

Selam olsun Dostun dostlarına…

Selam olsun Dost yolundan, Dosta yürüyenlere…

Epeydir mektuplaşamadık seninle. Hatırlarsın, en son MAĞARALARa uğramıştık… Sonra da Rasülün hakikatini içimizde sezmek üzere ÜVEYS EL KARNÎ (ks) dan himmet istemiş, onun yaşamını ve onunla ilgili hadisleri okumaya çalışarak RASÜLULLAHI GÖNÜLDE BULMAK üzere tefekkür denizine açılmıştık.… Read more

Rasülullah’ı Gönülde Bulmak !..

Rasülullah’ı Gönülde Bulmak !..

Üveys El- Karani (ks) örneğine bir yaklaşım denemesi

Merhaba Cancağızım,

Bundan önceki iki gönül mektubumda “Mağaralar” konusunu konuşmuştuk seninle. Nedendir bilinmez, bu aralar içimde Üveys El Karani (ks) Hazretlerine ve onun yaşamına karşı yeni bir iştiyak doğdu. Sanırım son dönemlerdeki kalbî yayın bu yönde frekanslar saçıyor ki pek çok dostun aynı konulara yöneldiğini duyuyor, görüyorum.

Yöneliyor muyuz, üst bilinçler bizi istedikleri konulara mı çekiyor, düşünülesi cidden.

“Suretsizlik”, “A’maiyet” derken yolum Üveys El Karani’ye; Evliyalar Pirine çıkıverdi.

Hafta sonu Karadeniz sahilindeki bir köyüne uzandık İstanbul’un. Çocuklar denizle coştu. Bense ayaklarımı okşayan dalgalarla yürürken, kumların tabanlarıma yaptığı masajın getirdiği sükûnetle haftalardır çözümlemeye çalıştığım soru ile meşgul oluyor, köpüklenen denizin kabaran çırpıntılarını seyrederek derinlere dalıyordum…

Azizim;… Read more