Vakıa

Vakıa Suresi Tetkikleri- 1

Vakıa Suresi Tetkikleri- 1

NEDİR VAKIA? (1-6. ayetler) Vakıa; hakikat, gerçek, gerçekleri gösteren delil veya hadise gibi anlamlara gelir... Vakıa, kişiye imanını ispat etmesi için sunulan bir Sünnetullah kaidesidir... Kuranın bir üçte biri İhlâs…Read more